การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข จาก สปป.ลาว

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนทัศน์การสาธารณสุขใหม่”

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม และ หัวข้อ “หลักการบริหารงานสาธารณสุขระบบบริหารและบริการสุขภาพแห่งชาติ”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โตรักษา ให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

_MG_6930.JPG
2/7/2023 1:29:15 PM
Size (KB)  :  3,244 KB
_MG_6932.JPG
2/7/2023 2:15:24 PM
Size (KB)  :  5,810 KB
_MG_6925.JPG
2/7/2023 9:50:21 AM
Size (KB)  :  6,452 KB
_MG_6926.JPG
2/7/2023 1:30:15 PM
Size (KB)  :  2,578 KB
_MG_6927.JPG
2/7/2023 9:51:09 AM
Size (KB)  :  6,537 KB
_MG_6928.JPG
2/7/2023 9:51:33 AM
Size (KB)  :  6,498 KB
_MG_6934.JPG
2/7/2023 2:16:05 PM
Size (KB)  :  6,060 KB
_MG_6935.JPG
2/7/2023 2:16:27 PM
Size (KB)  :  6,544 KB
_MG_6936.JPG
2/7/2023 2:16:35 PM
Size (KB)  :  6,476 KB
Pages:     1