นักศึกษาฝึกภาคลงพื้นที่ชุมชน

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์สนับสนุนวิชาการ นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน คือ ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7), ชุมชนแดงบุหงา, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนสระแก้ว และชุมชนหลังกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพบผู้นำชุมชน สร้างสัมพันธภาพกับชุมชน พร้อมศึกษาข้อมูลทั่วไปและศึกษาแผนที่ภายในชุมชน

 

 

_MG_6939.JPG
2/8/2023 9:23:10 AM
Size (KB)  :  6,316 KB
_MG_6943.JPG
2/8/2023 9:23:24 AM
Size (KB)  :  8,313 KB
_MG_6945.JPG
2/8/2023 9:23:52 AM
Size (KB)  :  8,134 KB
_MG_6946.JPG
2/8/2023 9:24:28 AM
Size (KB)  :  7,295 KB
_MG_6953.JPG
2/8/2023 9:30:56 AM
Size (KB)  :  10,191 KB
_MG_6954.JPG
2/8/2023 9:31:26 AM
Size (KB)  :  10,656 KB
_MG_6960.JPG
2/8/2023 9:32:32 AM
Size (KB)  :  11,062 KB
_MG_6965.JPG
2/8/2023 9:37:26 AM
Size (KB)  :  9,752 KB
_MG_6966.JPG
2/8/2023 9:37:36 AM
Size (KB)  :  12,000 KB
_MG_6970.JPG
2/8/2023 9:57:22 AM
Size (KB)  :  7,861 KB
_MG_6971.JPG
2/8/2023 9:57:26 AM
Size (KB)  :  6,463 KB
_MG_6974.JPG
2/8/2023 9:57:32 AM
Size (KB)  :  7,602 KB
_MG_6975.JPG
2/8/2023 9:57:34 AM
Size (KB)  :  6,958 KB
_MG_6977.JPG
2/8/2023 9:57:38 AM
Size (KB)  :  6,748 KB
_MG_6978.JPG
2/8/2023 9:57:40 AM
Size (KB)  :  6,539 KB
_MG_6982.JPG
2/8/2023 9:58:28 AM
Size (KB)  :  8,138 KB
_MG_6983.JPG
2/8/2023 9:58:56 AM
Size (KB)  :  6,586 KB
_MG_6988.JPG
2/8/2023 10:10:54 AM
Size (KB)  :  5,648 KB
_MG_6989.JPG
2/8/2023 10:10:56 AM
Size (KB)  :  4,029 KB
_MG_6990.JPG
2/8/2023 10:11:06 AM
Size (KB)  :  5,523 KB
_MG_6991.JPG
2/8/2023 10:11:14 AM
Size (KB)  :  6,140 KB
_MG_6992.JPG
2/8/2023 10:11:26 AM
Size (KB)  :  5,214 KB
_MG_6994.JPG
2/8/2023 1:32:11 PM
Size (KB)  :  2,866 KB
_MG_6995.JPG
2/8/2023 10:12:34 AM
Size (KB)  :  5,568 KB
_MG_6996.JPG
2/8/2023 10:12:44 AM
Size (KB)  :  5,408 KB
_MG_6997.JPG
2/8/2023 1:33:13 PM
Size (KB)  :  2,295 KB
_MG_6998.JPG
2/8/2023 1:33:37 PM
Size (KB)  :  2,057 KB
_MG_7000.JPG
2/8/2023 10:13:22 AM
Size (KB)  :  5,292 KB
_MG_7002.JPG
2/8/2023 10:20:34 AM
Size (KB)  :  7,398 KB
_MG_7008.JPG
2/8/2023 10:20:50 AM
Size (KB)  :  7,619 KB
_MG_7009.JPG
2/8/2023 10:21:02 AM
Size (KB)  :  6,859 KB
_MG_7012.JPG
2/8/2023 1:34:45 PM
Size (KB)  :  2,850 KB
_MG_7020.JPG
2/8/2023 10:33:18 AM
Size (KB)  :  5,674 KB
_MG_7021.JPG
2/8/2023 10:35:00 AM
Size (KB)  :  6,699 KB
_MG_7022.JPG
2/8/2023 10:35:08 AM
Size (KB)  :  5,882 KB
_MG_7023.JPG
2/8/2023 10:35:14 AM
Size (KB)  :  6,217 KB
_MG_7027.JPG
2/8/2023 10:36:04 AM
Size (KB)  :  6,399 KB
_MG_7029.JPG
2/8/2023 10:46:02 AM
Size (KB)  :  10,168 KB
_MG_7031.JPG
2/8/2023 10:46:18 AM
Size (KB)  :  10,274 KB
_MG_7033.JPG
2/8/2023 10:46:22 AM
Size (KB)  :  7,278 KB
_MG_7035.JPG
2/8/2023 10:46:32 AM
Size (KB)  :  7,889 KB
_MG_7037.JPG
2/8/2023 10:46:38 AM
Size (KB)  :  7,547 KB
_MG_7041.JPG
2/8/2023 10:55:24 AM
Size (KB)  :  8,677 KB
_MG_7042.JPG
2/8/2023 10:55:26 AM
Size (KB)  :  8,801 KB
_MG_7045.JPG
2/8/2023 10:56:04 AM
Size (KB)  :  7,408 KB
_MG_7046.JPG
2/8/2023 10:56:08 AM
Size (KB)  :  8,108 KB
_MG_7049.JPG
2/8/2023 10:57:46 AM
Size (KB)  :  8,136 KB
_MG_7052.JPG
2/8/2023 10:57:50 AM
Size (KB)  :  7,957 KB
_MG_7061.JPG
2/8/2023 11:21:32 AM
Size (KB)  :  9,524 KB
_MG_7066.JPG
2/8/2023 11:33:14 AM
Size (KB)  :  7,715 KB
_MG_7068.JPG
2/8/2023 11:33:30 AM
Size (KB)  :  10,971 KB
11.jpg
2/8/2023 11:14:55 AM
Size (KB)  :  803 KB
12.jpg
2/8/2023 11:15:33 AM
Size (KB)  :  407 KB
13.jpg
2/8/2023 1:53:31 PM
Size (KB)  :  595 KB
14.jpg
2/8/2023 1:53:44 PM
Size (KB)  :  473 KB
Pages:     1