ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Educational and Career Day 2023)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมทีมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Educational and Career Day 2023) เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เป็นแนวทางการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป ณ ห้องประชุมพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

 

_MG_7120.JPG
2/9/2023 10:44:12 AM
Size (KB)  :  6,766 KB
_MG_7124.JPG
2/9/2023 10:54:58 AM
Size (KB)  :  7,404 KB
_MG_7071.JPG
2/9/2023 9:33:16 AM
Size (KB)  :  7,190 KB
_MG_7073.JPG
2/9/2023 9:34:06 AM
Size (KB)  :  6,760 KB
_MG_7077.JPG
2/9/2023 9:36:22 AM
Size (KB)  :  6,706 KB
_MG_7083.JPG
2/9/2023 9:40:02 AM
Size (KB)  :  6,998 KB
_MG_7084.JPG
2/9/2023 9:40:10 AM
Size (KB)  :  7,319 KB
_MG_7090.JPG
2/9/2023 9:48:52 AM
Size (KB)  :  7,739 KB
_MG_7128.JPG
2/9/2023 10:55:10 AM
Size (KB)  :  7,121 KB
_MG_7140.JPG
2/9/2023 11:00:46 AM
Size (KB)  :  7,099 KB
_MG_7143.JPG
2/9/2023 11:06:14 AM
Size (KB)  :  6,992 KB
_MG_7151.JPG
2/9/2023 11:12:54 AM
Size (KB)  :  7,302 KB
Pages:     1