ผู้อบรมจาก สปป.ลาว ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีมงานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จำนวน 5 คน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย คุณยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย” วิทยากรโดย คุณวิไลลักษณ์ วิสาสะ ผู้อำนวยการฝ่ายหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ จากนั้น ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการระบบสุขภาพของเมืองใหญ่”

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานวิเทศสัมพันธ์

 

2.jpg
2/10/2023 3:45:39 PM
Size (KB)  :  818 KB
3.jpg
2/10/2023 3:45:43 PM
Size (KB)  :  723 KB
1.jpg
2/10/2023 3:45:52 PM
Size (KB)  :  738 KB
4.jpg
2/10/2023 3:45:48 PM
Size (KB)  :  528 KB
5.jpg
2/10/2023 3:45:28 PM
Size (KB)  :  317 KB
6.jpg
2/10/2023 3:45:25 PM
Size (KB)  :  320 KB
7.jpg
2/10/2023 3:45:41 PM
Size (KB)  :  606 KB
8.jpg
2/10/2023 3:45:46 PM
Size (KB)  :  607 KB
9.jpg
2/10/2023 3:45:50 PM
Size (KB)  :  574 KB
10.jpg
2/10/2023 3:45:30 PM
Size (KB)  :  524 KB
11.jpg
2/10/2023 3:45:54 PM
Size (KB)  :  273 KB
12.jpg
2/10/2023 3:45:33 PM
Size (KB)  :  615 KB
13.jpg
2/10/2023 3:45:36 PM
Size (KB)  :  509 KB
Pages:     1