พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรม Wellness for Industry รุ่นที่ 1

 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน

(Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 ในพิธีปิดการอบรมฯ พร้อมกล่าวปิดการอบรมฯ

 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและผู้รับผิดชอบหลักสูตรกล่าวสรุปการจัดทำหลักสูตรฯ

ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites จังหวัดระยอง

 

2.jpg
3/24/2023 3:21:11 PM
Size (KB)  :  136 KB
3.jpg
3/24/2023 3:21:08 PM
Size (KB)  :  48 KB
1.jpg
3/24/2023 3:21:21 PM
Size (KB)  :  115 KB
4.jpg
3/24/2023 3:21:13 PM
Size (KB)  :  61 KB
5.jpg
3/24/2023 3:21:16 PM
Size (KB)  :  90 KB
6.jpg
3/24/2023 3:21:23 PM
Size (KB)  :  103 KB
7.jpg
3/24/2023 3:21:19 PM
Size (KB)  :  86 KB
Pages:     1