พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2566 "มหิดลเกมส์"

 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณวิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 "มหิดลเกมส์"

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในปีนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

37.jpg
3/24/2023 3:32:34 PM
Size (KB)  :  244 KB
4.jpg
3/24/2023 3:32:44 PM
Size (KB)  :  476 KB
5.jpg
3/24/2023 3:32:39 PM
Size (KB)  :  434 KB
3.jpg
3/24/2023 3:33:27 PM
Size (KB)  :  892 KB
1.jpg
3/24/2023 3:33:58 PM
Size (KB)  :  684 KB
2.jpg
3/24/2023 3:33:35 PM
Size (KB)  :  749 KB
6.jpg
3/24/2023 3:33:08 PM
Size (KB)  :  580 KB
7.jpg
3/24/2023 3:33:22 PM
Size (KB)  :  589 KB
8.jpg
3/24/2023 3:32:58 PM
Size (KB)  :  627 KB
9.jpg
3/24/2023 3:33:38 PM
Size (KB)  :  621 KB
10.jpg
3/24/2023 3:32:37 PM
Size (KB)  :  761 KB
11.jpg
3/24/2023 3:33:14 PM
Size (KB)  :  589 KB
12.jpg
3/24/2023 3:32:42 PM
Size (KB)  :  552 KB
13.jpg
3/24/2023 3:32:53 PM
Size (KB)  :  690 KB
14.jpg
3/24/2023 3:33:18 PM
Size (KB)  :  626 KB
15.jpg
3/24/2023 3:33:05 PM
Size (KB)  :  589 KB
16.jpg
3/24/2023 3:34:07 PM
Size (KB)  :  635 KB
17.jpg
3/24/2023 3:34:18 PM
Size (KB)  :  831 KB
18.jpg
3/24/2023 3:33:52 PM
Size (KB)  :  700 KB
19.jpg
3/24/2023 3:33:25 PM
Size (KB)  :  615 KB
20.jpg
3/24/2023 3:33:41 PM
Size (KB)  :  699 KB
21.jpg
3/24/2023 3:33:47 PM
Size (KB)  :  722 KB
22.jpg
3/24/2023 3:32:47 PM
Size (KB)  :  1,011 KB
23.jpg
3/24/2023 3:33:50 PM
Size (KB)  :  763 KB
24.jpg
3/24/2023 3:34:05 PM
Size (KB)  :  727 KB
25.jpg
3/24/2023 3:34:01 PM
Size (KB)  :  737 KB
26.jpg
3/24/2023 3:34:30 PM
Size (KB)  :  915 KB
27.jpg
3/24/2023 3:33:55 PM
Size (KB)  :  724 KB
28.jpg
3/24/2023 3:33:16 PM
Size (KB)  :  581 KB
29.jpg
3/24/2023 3:34:15 PM
Size (KB)  :  680 KB
30.jpg
3/24/2023 3:33:10 PM
Size (KB)  :  559 KB
31.jpg
3/24/2023 3:33:30 PM
Size (KB)  :  643 KB
32.jpg
3/24/2023 3:33:32 PM
Size (KB)  :  669 KB
33.jpg
3/24/2023 3:33:20 PM
Size (KB)  :  595 KB
35.jpg
3/24/2023 3:34:12 PM
Size (KB)  :  576 KB
36.jpg
3/24/2023 3:34:28 PM
Size (KB)  :  595 KB
34.jpg
3/24/2023 3:34:33 PM
Size (KB)  :  1,031 KB
38.jpg
3/24/2023 3:33:12 PM
Size (KB)  :  567 KB
Pages:     1