หารือความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Karen C. Sunico, Director Office of International Relations, Ateneo de Manila University, Loyola Heights Campus, Philippine เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน การหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

-------------

 

On March 13, 2023, from 09:00 am – 10:00 am, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, hosted welcoming a delegate from Ateneo de Manila University, Philippines, represented by Ms. Karen C. Sunico, Director of the Office of International Relations. Together, a fruitful discussion on academic collaboration took place and allowed the opportunity to rekindle previously planned activities. The meeting concluding with plans to follow up through an online session with faculty heads from both institutions to discuss the details regarding the partnership. The meeting was hosted in Pakorn Nongluck Sumethanurakhakul Room, Sataranasukwisit Building.

 

 

 

5.jpg
3/29/2023 2:55:34 PM
Size (KB)  :  309 KB
4.jpg
3/29/2023 2:55:45 PM
Size (KB)  :  251 KB
3.jpg
3/29/2023 2:55:39 PM
Size (KB)  :  253 KB
1.jpg
3/29/2023 2:55:42 PM
Size (KB)  :  262 KB
2.jpg
3/29/2023 2:55:37 PM
Size (KB)  :  302 KB
Pages:     1