งานแสดงความยินดี รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี 2565" จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

27.jpg
3/29/2023 3:27:57 PM
Size (KB)  :  92 KB
2.jpg
3/29/2023 3:27:59 PM
Size (KB)  :  380 KB
4.jpg
3/29/2023 3:28:01 PM
Size (KB)  :  344 KB
20.jpg
3/29/2023 3:28:03 PM
Size (KB)  :  265 KB
13.jpg
3/29/2023 3:28:06 PM
Size (KB)  :  268 KB
11.jpg
3/29/2023 3:28:49 PM
Size (KB)  :  99 KB
1.jpg
3/29/2023 3:28:52 PM
Size (KB)  :  237 KB
10.jpg
3/29/2023 3:28:58 PM
Size (KB)  :  250 KB
33.jpg
3/29/2023 3:28:55 PM
Size (KB)  :  317 KB
30.jpg
3/29/2023 3:29:00 PM
Size (KB)  :  247 KB
3.jpg
3/29/2023 3:28:09 PM
Size (KB)  :  392 KB
5.jpg
3/29/2023 3:29:03 PM
Size (KB)  :  536 KB
6.jpg
3/29/2023 3:28:37 PM
Size (KB)  :  261 KB
8.jpg
3/29/2023 3:28:34 PM
Size (KB)  :  294 KB
9.jpg
3/29/2023 3:28:30 PM
Size (KB)  :  337 KB
14.jpg
3/29/2023 3:28:11 PM
Size (KB)  :  362 KB
15.jpg
3/29/2023 3:28:19 PM
Size (KB)  :  294 KB
16.jpg
3/29/2023 3:28:46 PM
Size (KB)  :  438 KB
17.jpg
3/29/2023 3:28:28 PM
Size (KB)  :  211 KB
18.jpg
3/29/2023 3:28:13 PM
Size (KB)  :  325 KB
19.jpg
3/29/2023 3:29:13 PM
Size (KB)  :  492 KB
7.jpg
3/29/2023 3:29:07 PM
Size (KB)  :  517 KB
12.jpg
3/29/2023 3:29:10 PM
Size (KB)  :  540 KB
21.jpg
3/29/2023 3:28:23 PM
Size (KB)  :  394 KB
22.jpg
3/29/2023 3:28:17 PM
Size (KB)  :  354 KB
23.jpg
3/29/2023 3:28:21 PM
Size (KB)  :  433 KB
24.jpg
3/29/2023 3:29:05 PM
Size (KB)  :  521 KB
25.jpg
3/29/2023 3:29:19 PM
Size (KB)  :  234 KB
26.jpg
3/29/2023 3:29:17 PM
Size (KB)  :  489 KB
28.jpg
3/29/2023 3:28:26 PM
Size (KB)  :  291 KB
29.jpg
3/29/2023 3:28:32 PM
Size (KB)  :  314 KB
31.jpg
3/29/2023 3:28:15 PM
Size (KB)  :  314 KB
32.jpg
3/29/2023 3:29:15 PM
Size (KB)  :  519 KB
Pages:     1