ประชุมการนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ดร.สิริกัญญา โตรักษา และบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วม “ประชุมการนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ปี 2023” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในการนี้ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดการประชุม พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย นายวอน แก่นมะนี จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health Program) เป็นผู้นำเสนอ เรื่อง : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต

 

ขอบคุณภาพข่าว :

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

- คณะทำงานจัดอบรมฯ

 

 

333625766_615598630386137_3222787910459063579_n.jpg
3/30/2023 2:11:45 PM
Size (KB)  :  156 KB
335414030_1256105848641401_2644397497451075083_n.jpg
3/30/2023 2:11:55 PM
Size (KB)  :  465 KB
336190799_899372144707733_7216376795759725893_n.jpg
3/30/2023 2:11:49 PM
Size (KB)  :  295 KB
335064926_591294869703456_2286752034243412808_n.jpg
3/30/2023 2:11:51 PM
Size (KB)  :  287 KB
335915089_220702253871919_4879660464460598797_n.jpg
3/30/2023 2:11:53 PM
Size (KB)  :  453 KB
335849856_6070837002975690_7328693670641173794_n.jpg
3/30/2023 2:11:58 PM
Size (KB)  :  133 KB
336240785_211715964846513_5772768686768260533_n.jpg
3/30/2023 2:12:25 PM
Size (KB)  :  194 KB
335065802_754758052824464_6109145521482819106_n.jpg
3/30/2023 2:11:47 PM
Size (KB)  :  233 KB
Pages:     1