หารือความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ กับผู้แทน Kathmandu University

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Biraj Man Karmacharya, Director of Public Health, Community Programs and Global Engagemen, Kathmandu University ประเทศเนปาล ในการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิจัย และวิชาการ รวมทั้งการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On March 14, 2023, from 10:00 am – 11:00 am, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, hosted a meeting in Pakorn Nongluck Room, Sataranasukwisit Building, welcoming a delegate from Kathmandu University, Nepal, represented by Dr. Biraj Man Karmachary, Director of Public Health, Community Programs and Global Engagement. Together, a fruitful discussion on academic collaboration took place and allowed the opportunity to discuss potential activities.

 

 

 

3.jpg
3/30/2023 2:37:13 PM
Size (KB)  :  354 KB
4.jpg
3/30/2023 2:37:15 PM
Size (KB)  :  285 KB
1.jpg
3/30/2023 2:37:18 PM
Size (KB)  :  259 KB
2.jpg
3/30/2023 2:37:17 PM
Size (KB)  :  215 KB
Pages:     1