อบรมบุคลากรจาก สปป.ลาว “แนวทางการจัดการภัยภิบัติทางด้านอุทกภัย”

 

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดการภัยพิบัติทางด้านอุทกภัย” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

_DSC0640.JPG
3/15/2023 10:29:51 AM
Size (KB)  :  3,302 KB
_DSC0637.JPG
3/15/2023 10:29:08 AM
Size (KB)  :  2,764 KB
_DSC0635.JPG
3/15/2023 10:26:20 AM
Size (KB)  :  2,501 KB
_DSC0639.JPG
3/15/2023 10:29:32 AM
Size (KB)  :  2,705 KB
Pages:     1