บรรยายพิเศษ “Thai Health Systems”

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 14.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในหัวข้อ “Thai Health Systems” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร Hospital and Health Management ของ International Institute of Health Management Research (IIHMR) Delhi ประเทศอินเดีย จำนวน 102 คน ซึ่งการบรรยายพิเศษดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน ภายใต้กิจกรรม Virtual Faculty Exchange

 

---------------------------

 

On March 16, 2023, from 12:00 pm - 14:00 pm , Assistant Professor Dr. Sariyamon Tiraphat, from the Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University, provided a special lecture via zoom on the topic entitled, "Thai Health Systems", to 102 participants from The Indian Institute of Health Management Research (IIHMR), India. The session fulfilled a faculty exchange activity as part of an institutional collaboration agreement.

 

 

1.jpg
3/31/2023 10:56:00 AM
Size (KB)  :  225 KB
2.jpg
3/31/2023 10:55:49 AM
Size (KB)  :  217 KB
3.jpg
3/31/2023 10:55:57 AM
Size (KB)  :  171 KB
4.jpg
3/31/2023 10:55:51 AM
Size (KB)  :  259 KB
5.jpg
3/31/2023 10:55:54 AM
Size (KB)  :  189 KB
6.jpg
3/31/2023 10:55:47 AM
Size (KB)  :  128 KB
Pages:     1