การอบรมประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากสารเคมี

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากสารเคมี ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนาถ การสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณชัยวุฒิ กองมงคล Senior Safety Manager บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลดีเวลลอปเมนทอลจำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และคุณวัชร์นัยน์ ลิ่มแสงเพชร ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Service & Solution บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด ร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

โดยโครงการบริการวิชาการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

 

8.jpg
3/31/2023 1:42:38 PM
Size (KB)  :  171 KB
7.jpg
3/31/2023 1:42:41 PM
Size (KB)  :  299 KB
1.jpg
3/31/2023 1:42:46 PM
Size (KB)  :  41 KB
4.jpg
3/31/2023 1:42:49 PM
Size (KB)  :  52 KB
3.jpg
3/31/2023 1:44:20 PM
Size (KB)  :  353 KB
14.jpg
3/31/2023 1:44:18 PM
Size (KB)  :  353 KB
15.jpg
3/31/2023 1:44:34 PM
Size (KB)  :  317 KB
13.jpg
3/31/2023 1:44:16 PM
Size (KB)  :  367 KB
19.jpg
3/31/2023 1:44:23 PM
Size (KB)  :  298 KB
12.jpg
3/31/2023 1:44:26 PM
Size (KB)  :  36 KB
21.jpg
3/31/2023 1:44:28 PM
Size (KB)  :  45 KB
20.jpg
3/31/2023 1:42:44 PM
Size (KB)  :  13 KB
18.jpg
3/31/2023 1:44:31 PM
Size (KB)  :  45 KB
6.jpg
3/31/2023 1:44:47 PM
Size (KB)  :  62 KB
9.jpg
3/31/2023 1:44:42 PM
Size (KB)  :  245 KB
10.jpg
3/31/2023 1:44:59 PM
Size (KB)  :  51 KB
11.jpg
3/31/2023 1:44:45 PM
Size (KB)  :  57 KB
16.jpg
3/31/2023 1:45:04 PM
Size (KB)  :  53 KB
17.jpg
3/31/2023 1:45:01 PM
Size (KB)  :  56 KB
5.jpg
3/31/2023 1:44:56 PM
Size (KB)  :  59 KB
2.jpg
3/31/2023 1:44:36 PM
Size (KB)  :  252 KB
Pages:     1