กิจกรรม ทำไมต้องเรียน OCC MU

 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม "ทำไมต้องเรียน OCC MU" โดยมี อาจารย์ อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค หัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟัง พร้อมเปิดงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
ภายในกิจกรรมมีคณาจารย์ประจำภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกมล บุณยโยธิน และ อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร ร่วมให้คำตอบ พร้อมแนะแนวช่องทางการเข้าศึกษาต่อกับภาควิชา
นอกจากนี้มีรุ่นพี่ ๆ ศิษย์เก่าจากหลากหลายเส้นทางอาชีพที่ให้เกียรติเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จจากการเรียนและการทำงาน โดยมี
- คุณธีระพงษ์ รักษาสังข์
นายกสมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองประธานบริษัทด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป
- คุณประกาศ บุตตะมาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลและ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอ็นพีซี เชฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เชอร์วิส จำกัด
- คุณศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- คุณวรากร เดชะ
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคนิคและ
การจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต กลุ่มบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
และ คุณมาฆภรณ์ เพ็ชรเขียว
ผู้จัดการ อาวุโส สุขภาพความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ภาคพื้น แปซิฟิก
บริษัทเทสล่า มอเตอร์ สิงคโปร์
ร่วมให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจรับชมรับฟังกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้

 

 

 

6.jpg
4/3/2023 1:50:11 PM
Size (KB)  :  82 KB
4.jpg
4/3/2023 1:53:25 PM
Size (KB)  :  117 KB
5.jpg
4/3/2023 1:53:27 PM
Size (KB)  :  88 KB
3.jpg
4/3/2023 1:53:23 PM
Size (KB)  :  86 KB
1.jpg
4/3/2023 1:53:29 PM
Size (KB)  :  61 KB
2.jpg
4/3/2023 1:53:30 PM
Size (KB)  :  46 KB
Pages:     1