โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย ระบบ Moodle LMS"

 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย ระบบ Moodle LMS" วิทยากรและทีมฝึกอบรมโดย คุณสุทิน โยกบัว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา และ คุณเศกสรร โพธิ์ศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรคณะที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและฝึกอบรมการออกแบบรายวิชา และจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและสอดคล้องความคาดหวัดของผู้เรียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

7.jpg
3/22/2023 11:01:22 AM
Size (KB)  :  121 KB
1.jpg
3/22/2023 11:01:44 AM
Size (KB)  :  264 KB
11.jpg
3/22/2023 11:01:29 AM
Size (KB)  :  209 KB
6.jpg
3/22/2023 11:01:36 AM
Size (KB)  :  282 KB
3.jpg
3/22/2023 11:01:38 AM
Size (KB)  :  245 KB
4.jpg
3/22/2023 11:01:31 AM
Size (KB)  :  335 KB
5.jpg
3/22/2023 11:01:25 AM
Size (KB)  :  83 KB
2.jpg
3/22/2023 11:01:41 AM
Size (KB)  :  336 KB
8.jpg
3/22/2023 11:01:39 AM
Size (KB)  :  296 KB
10.jpg
3/22/2023 11:01:46 AM
Size (KB)  :  354 KB
9.jpg
3/22/2023 11:01:33 AM
Size (KB)  :  364 KB
Pages:     1