ประชุมหารือจัดงาน Home Coming Day 2023

 

วันที่ 7 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ร่วมประชุมกับ คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหารือข้อสรุปความก้าวหน้าในการจัดงาน “Home Coming Day 2023” ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

1.jpg
3/23/2023 3:52:27 PM
Size (KB)  :  355 KB
2.jpg
3/23/2023 3:52:29 PM
Size (KB)  :  311 KB
3.jpg
3/23/2023 3:52:34 PM
Size (KB)  :  323 KB
4.jpg
3/23/2023 3:52:36 PM
Size (KB)  :  395 KB
5.jpg
3/23/2023 3:52:32 PM
Size (KB)  :  308 KB
6.jpg
3/23/2023 3:52:22 PM
Size (KB)  :  373 KB
7.jpg
3/23/2023 3:52:24 PM
Size (KB)  :  404 KB
Pages:     1