พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการภาคสนามฯ กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์สนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ “แนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพเขตเมือง” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นแนะนำกระบวนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ พลเสน ประธานฝ่ายวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ และการบรรยายพิเศษ “การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกรองปัญหา การสังเคราะห์สถานการณ์ชุมชนเชิงระบบ และการระบุปัญหา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การประเมินความปลอดภัยด้านอาหาร" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

 

 

_MG_8648.JPG
3/8/2023 9:05:31 AM
Size (KB)  :  2,253 KB
_MG_8626.JPG
3/7/2023 10:07:52 AM
Size (KB)  :  5,239 KB
_MG_8629.JPG
3/8/2023 9:04:17 AM
Size (KB)  :  1,990 KB
_MG_8630.JPG
3/8/2023 9:04:27 AM
Size (KB)  :  2,173 KB
_MG_8636.JPG
3/8/2023 9:04:52 AM
Size (KB)  :  1,879 KB
_MG_8663.JPG
3/7/2023 10:20:22 AM
Size (KB)  :  6,251 KB
_MG_8675.JPG
3/8/2023 9:06:19 AM
Size (KB)  :  2,042 KB
_MG_8678.JPG
3/8/2023 9:07:48 AM
Size (KB)  :  2,645 KB
_MG_8680.JPG
3/8/2023 9:08:05 AM
Size (KB)  :  2,039 KB
_MG_8683.JPG
3/8/2023 9:08:20 AM
Size (KB)  :  2,165 KB
_MG_8698.JPG
3/8/2023 9:08:49 AM
Size (KB)  :  2,995 KB
_MG_8699.JPG
3/8/2023 9:08:59 AM
Size (KB)  :  2,122 KB
_MG_8707.JPG
3/8/2023 9:12:08 AM
Size (KB)  :  2,473 KB
_MG_8710.JPG
3/8/2023 9:12:28 AM
Size (KB)  :  2,363 KB
_MG_8711.JPG
3/8/2023 9:12:42 AM
Size (KB)  :  3,390 KB
_MG_8721.JPG
3/7/2023 12:17:02 PM
Size (KB)  :  6,286 KB
_MG_8725.JPG
3/8/2023 9:13:04 AM
Size (KB)  :  1,732 KB
_MG_8783.JPG
3/8/2023 9:16:49 AM
Size (KB)  :  1,779 KB
_MG_8795.JPG
3/8/2023 9:17:25 AM
Size (KB)  :  2,713 KB
_MG_8786.JPG
3/8/2023 9:16:58 AM
Size (KB)  :  2,421 KB
_MG_8757.JPG
3/8/2023 9:15:04 AM
Size (KB)  :  3,144 KB
_MG_8739.JPG
3/8/2023 9:14:18 AM
Size (KB)  :  2,957 KB
_MG_8780.JPG
3/8/2023 9:16:35 AM
Size (KB)  :  2,814 KB
_MG_8773.JPG
3/7/2023 1:12:03 PM
Size (KB)  :  7,529 KB
Pages:     1