งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “จบแล้วต้องปังดังจุดพลุ 70 นัด”

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “จบแล้วต้องปังดังจุดพลุ 70 นัด” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภายในงานปัจฉิมนิเทศฯ มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณบดี กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง “พี่ร้องนำ-น้องร้องตาม” โดย คณาจารย์ศิษย์เก่า สา’สุข มหิดล กิจกรรม “Mahidol University Alumni Engagement and Career Support Services Roadshow” โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ “การสัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) ให้ปัง! จน HR ต้องร้องขอชีวิต” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

_DSC0252.JPG
4/10/2023 11:15:21 AM
Size (KB)  :  3,957 KB
_DSC0365.JPG
4/10/2023 1:49:20 PM
Size (KB)  :  3,291 KB
_DSC0283.JPG
4/10/2023 1:28:32 PM
Size (KB)  :  2,637 KB
_DSC0282.JPG
4/10/2023 1:28:20 PM
Size (KB)  :  2,487 KB
_DSC0258.JPG
4/10/2023 11:17:10 AM
Size (KB)  :  2,292 KB
_DSC0248.JPG
4/10/2023 11:15:02 AM
Size (KB)  :  3,443 KB
_DSC0255.JPG
4/10/2023 11:42:26 AM
Size (KB)  :  3,034 KB
_DSC0256.JPG
4/10/2023 11:16:39 AM
Size (KB)  :  3,227 KB
_DSC0262.JPG
4/10/2023 11:17:57 AM
Size (KB)  :  2,463 KB
_DSC0264.JPG
4/10/2023 1:23:16 PM
Size (KB)  :  2,073 KB
_DSC0265.JPG
4/10/2023 1:23:24 PM
Size (KB)  :  3,132 KB
_DSC0268.JPG
4/10/2023 1:23:32 PM
Size (KB)  :  2,578 KB
_DSC0269.JPG
4/10/2023 1:23:52 PM
Size (KB)  :  2,551 KB
_DSC0270.JPG
4/10/2023 1:24:30 PM
Size (KB)  :  1,605 KB
_DSC0271.JPG
4/10/2023 1:24:38 PM
Size (KB)  :  2,800 KB
_DSC0272.JPG
4/10/2023 1:25:04 PM
Size (KB)  :  1,631 KB
_DSC0275.JPG
4/10/2023 9:32:30 AM
Size (KB)  :  10,662 KB
_DSC0276.JPG
4/10/2023 9:32:37 AM
Size (KB)  :  9,737 KB
_DSC0277.JPG
4/10/2023 1:26:59 PM
Size (KB)  :  2,688 KB
_DSC0278.JPG
4/10/2023 1:27:23 PM
Size (KB)  :  2,441 KB
_DSC0280.JPG
4/10/2023 1:27:47 PM
Size (KB)  :  2,104 KB
_DSC0288.JPG
4/10/2023 1:29:06 PM
Size (KB)  :  3,143 KB
_DSC0289.JPG
4/10/2023 1:29:41 PM
Size (KB)  :  2,043 KB
_DSC0290.JPG
4/10/2023 1:30:11 PM
Size (KB)  :  1,899 KB
_DSC0291.JPG
4/10/2023 1:30:34 PM
Size (KB)  :  1,827 KB
_DSC0293.JPG
4/10/2023 1:31:22 PM
Size (KB)  :  2,394 KB
_DSC0294.JPG
4/10/2023 1:31:37 PM
Size (KB)  :  2,823 KB
_DSC0296.JPG
4/10/2023 1:32:00 PM
Size (KB)  :  2,639 KB
_DSC0298.JPG
4/10/2023 1:32:15 PM
Size (KB)  :  3,128 KB
_DSC0301.JPG
4/10/2023 1:32:51 PM
Size (KB)  :  2,584 KB
_DSC0303.JPG
4/10/2023 1:33:07 PM
Size (KB)  :  3,190 KB
_DSC0306.JPG
4/10/2023 1:33:53 PM
Size (KB)  :  3,246 KB
_DSC0309.JPG
4/10/2023 1:34:57 PM
Size (KB)  :  2,567 KB
_DSC0310.JPG
4/10/2023 1:35:13 PM
Size (KB)  :  2,727 KB
_DSC0312.JPG
4/10/2023 1:35:38 PM
Size (KB)  :  2,723 KB
_DSC0315.JPG
4/10/2023 1:36:09 PM
Size (KB)  :  2,904 KB
_DSC0318.JPG
4/10/2023 1:36:28 PM
Size (KB)  :  3,389 KB
_DSC0319.JPG
4/10/2023 1:37:01 PM
Size (KB)  :  3,363 KB
_DSC0322.JPG
4/10/2023 1:37:40 PM
Size (KB)  :  3,105 KB
_DSC0323.JPG
4/10/2023 1:37:54 PM
Size (KB)  :  3,176 KB
_DSC0326.JPG
4/10/2023 1:38:24 PM
Size (KB)  :  3,405 KB
_DSC0327.JPG
4/10/2023 1:38:33 PM
Size (KB)  :  3,407 KB
_DSC0330.JPG
4/10/2023 1:39:16 PM
Size (KB)  :  2,575 KB
_DSC0331.JPG
4/10/2023 1:39:33 PM
Size (KB)  :  2,545 KB
_DSC0334.JPG
4/10/2023 1:40:26 PM
Size (KB)  :  3,497 KB
_DSC0335.JPG
4/10/2023 1:40:45 PM
Size (KB)  :  2,883 KB
_DSC0338.JPG
4/10/2023 1:42:49 PM
Size (KB)  :  2,893 KB
_DSC0339.JPG
4/10/2023 1:43:03 PM
Size (KB)  :  3,260 KB
_DSC0342.JPG
4/10/2023 1:43:42 PM
Size (KB)  :  2,917 KB
_DSC0343.JPG
4/10/2023 1:43:56 PM
Size (KB)  :  3,055 KB
_DSC0346.JPG
4/10/2023 1:44:28 PM
Size (KB)  :  3,379 KB
_DSC0347.JPG
4/10/2023 1:44:43 PM
Size (KB)  :  3,402 KB
_DSC0349 - Copy.JPG
4/10/2023 1:46:19 PM
Size (KB)  :  1,049 KB
_DSC0351.JPG
4/10/2023 1:46:56 PM
Size (KB)  :  3,347 KB
_DSC0353.JPG
4/10/2023 1:47:42 PM
Size (KB)  :  2,856 KB
_DSC0376.JPG
4/10/2023 1:55:50 PM
Size (KB)  :  2,650 KB
_DSC0377.JPG
4/10/2023 1:56:05 PM
Size (KB)  :  3,315 KB
_DSC0391.JPG
4/10/2023 1:56:35 PM
Size (KB)  :  2,414 KB
_DSC0393.JPG
4/10/2023 1:56:54 PM
Size (KB)  :  2,274 KB
_DSC0396.JPG
4/10/2023 1:57:09 PM
Size (KB)  :  3,155 KB
_DSC0402.JPG
4/10/2023 1:57:32 PM
Size (KB)  :  1,785 KB
_DSC0417.JPG
4/10/2023 1:58:14 PM
Size (KB)  :  3,468 KB
_DSC0431.JPG
4/10/2023 1:58:46 PM
Size (KB)  :  3,036 KB
_DSC0434.JPG
4/10/2023 1:58:58 PM
Size (KB)  :  4,436 KB
_DSC0459.JPG
4/10/2023 1:59:26 PM
Size (KB)  :  4,153 KB
_DSC0468.JPG
4/10/2023 1:59:44 PM
Size (KB)  :  2,972 KB
_DSC0469.JPG
4/10/2023 1:59:55 PM
Size (KB)  :  2,594 KB
77097.jpg
4/10/2023 2:14:48 PM
Size (KB)  :  85 KB
_DSC0415.JPG
4/10/2023 1:57:55 PM
Size (KB)  :  2,610 KB
77096.jpg
4/10/2023 2:14:41 PM
Size (KB)  :  94 KB
Pages:     1