กิจกรรม Graduate Students Get Together

 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Graduate Students Get Together โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภายในงาน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำวิทยานิพนธ์จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ โดยรุ่นพี่ นายฉัตรดนัย อำภา ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (หลักสูตรภาคพิเศษ) และ นางสาวศศิพิมพ์ วิเศษวงษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา (หลักสูตรภาคปกติ) โดยมี อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม จากนั้นเป็นกิจกรรม Core Value และ Cultural Exchange และร่วมรับฟังดนตรีสากลจาก One More Song

 

 

 

25.jpg
5/16/2023 8:47:30 AM
Size (KB)  :  512 KB
7.jpg
5/16/2023 8:47:44 AM
Size (KB)  :  327 KB
11.jpg
5/16/2023 8:47:32 AM
Size (KB)  :  364 KB
1.jpg
5/16/2023 8:48:36 AM
Size (KB)  :  454 KB
17.jpg
5/16/2023 8:47:37 AM
Size (KB)  :  409 KB
3.jpg
5/16/2023 8:47:39 AM
Size (KB)  :  259 KB
2.jpg
5/16/2023 8:48:31 AM
Size (KB)  :  271 KB
4.jpg
5/16/2023 8:48:27 AM
Size (KB)  :  375 KB
5.jpg
5/16/2023 8:48:11 AM
Size (KB)  :  335 KB
6.jpg
5/16/2023 8:48:34 AM
Size (KB)  :  329 KB
8.jpg
5/16/2023 8:48:55 AM
Size (KB)  :  468 KB
9.jpg
5/16/2023 8:48:05 AM
Size (KB)  :  429 KB
10.jpg
5/16/2023 8:48:29 AM
Size (KB)  :  432 KB
12.jpg
5/16/2023 8:49:07 AM
Size (KB)  :  521 KB
13.jpg
5/16/2023 8:48:59 AM
Size (KB)  :  356 KB
14.jpg
5/16/2023 8:47:35 AM
Size (KB)  :  496 KB
15.jpg
5/16/2023 8:48:51 AM
Size (KB)  :  403 KB
16.jpg
5/16/2023 8:48:41 AM
Size (KB)  :  346 KB
18.jpg
5/16/2023 8:48:49 AM
Size (KB)  :  471 KB
19.jpg
5/16/2023 8:49:04 AM
Size (KB)  :  375 KB
21.jpg
5/16/2023 8:48:25 AM
Size (KB)  :  425 KB
22.jpg
5/16/2023 8:49:02 AM
Size (KB)  :  368 KB
23.jpg
5/16/2023 8:47:50 AM
Size (KB)  :  352 KB
24.jpg
5/16/2023 8:48:23 AM
Size (KB)  :  431 KB
26.jpg
5/16/2023 8:48:38 AM
Size (KB)  :  335 KB
27.jpg
5/16/2023 8:47:41 AM
Size (KB)  :  418 KB
28.jpg
5/16/2023 8:49:01 AM
Size (KB)  :  400 KB
29.jpg
5/16/2023 8:47:52 AM
Size (KB)  :  428 KB
30.jpg
5/16/2023 8:48:07 AM
Size (KB)  :  473 KB
31.jpg
5/16/2023 8:48:43 AM
Size (KB)  :  439 KB
32.jpg
5/16/2023 8:48:57 AM
Size (KB)  :  449 KB
33.jpg
5/16/2023 8:48:53 AM
Size (KB)  :  412 KB
20.jpg
5/16/2023 8:48:09 AM
Size (KB)  :  454 KB
Pages:     1