ร่วมพิธีเปิด China-ASEAN Science and Technology Cooperation Center for Public Health พร้อมการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยสาธารณสุข

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิด China-ASEAN Science and Technology Cooperation Center for Public Health พร้อมการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยสาธารณสุข หารือกลยุทธ์และมาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน ณ Peking University, Beijing, P.R.China สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

On April 25, 2023, Associate Professor Dr. Sarawut Thepanondh, Dean of the Faculty of Public Health, Mahidol University Invited to attend the opening ceremony of the China-ASEAN Science and Technology Cooperation Center for Public Health, and discussion on public health research collaboration, public health strategies to enhance public health sustainability at Peking University, Beijing, P.R.China, People's Republic of China.

 

ขอบคุณภาพข่าว :

ม.มหิดล

 

 

 

 

1.jpg
5/16/2023 10:15:48 AM
Size (KB)  :  131 KB
2.jpg
5/16/2023 10:15:54 AM
Size (KB)  :  289 KB
3.jpg
5/16/2023 10:15:52 AM
Size (KB)  :  160 KB
4.jpg
5/16/2023 10:15:56 AM
Size (KB)  :  219 KB
5.jpg
5/16/2023 10:15:50 AM
Size (KB)  :  152 KB
Pages:     1