อบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบ Graphic และ VIDEO ด้วย Canva ฉบับคนไม่มีพื้น"

 

วันที่ 26 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณเฉลิมมงคล จันทรแขวก รักษาการหัวหน้างานภาระกิจภายใน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบ Graphic และ VIDEO ด้วย Canva ฉบับคนไม่มีพื้น" วิทยากรโดย คุณศุภลักษณ์ จุเครือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และทีมฝึกอบรม คุณกัณห์ชรี กุหลาบแก้ว นักวิชาการสารสนเทศงานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสื่อโปสเตอร์และการทำคลิปวิดีโอสั้นจาก canva พร้อมเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือ การสร้างสรรค์สื่อได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลงานวิชาการและการเรียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

 

 

6.jpg
5/16/2023 10:46:45 AM
Size (KB)  :  297 KB
5.jpg
5/16/2023 10:46:34 AM
Size (KB)  :  170 KB
1.jpg
5/16/2023 10:46:37 AM
Size (KB)  :  152 KB
7.jpg
5/16/2023 10:46:43 AM
Size (KB)  :  214 KB
2.jpg
5/16/2023 10:46:36 AM
Size (KB)  :  277 KB
3.jpg
5/16/2023 10:46:31 AM
Size (KB)  :  260 KB
4.jpg
5/16/2023 10:46:39 AM
Size (KB)  :  146 KB
9.jpg
5/16/2023 10:46:41 AM
Size (KB)  :  134 KB
8.jpg
5/16/2023 10:46:47 AM
Size (KB)  :  104 KB
Pages:     1