การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 หัวข้อ "The New Paradigm of Working Through Creativity, Agility and Achieving Oriented Learning"

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 หัวข้อ "The New Paradigm of Working Through Creativity, Agility and Achieving Oriented Learning" วิทยากรโดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรม Manager of Longterm Innovation and New Business Incubation, Center of International Business, PTT Global Chemical, PCL. โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะ เข้าร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการทำงานด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยความคล่องตัวให้บรรลุตามที่มุ่งหวัง ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

10.jpg
5/16/2023 11:26:26 AM
Size (KB)  :  347 KB
4.jpg
5/16/2023 11:26:30 AM
Size (KB)  :  368 KB
3.jpg
5/16/2023 11:26:29 AM
Size (KB)  :  107 KB
5.jpg
5/16/2023 11:26:36 AM
Size (KB)  :  274 KB
2.jpg
5/16/2023 11:26:43 AM
Size (KB)  :  161 KB
6.jpg
5/16/2023 11:26:46 AM
Size (KB)  :  148 KB
1.jpg
5/16/2023 11:26:41 AM
Size (KB)  :  395 KB
7.jpg
5/16/2023 11:26:32 AM
Size (KB)  :  297 KB
8.jpg
5/16/2023 11:26:39 AM
Size (KB)  :  379 KB
9.jpg
5/16/2023 11:26:34 AM
Size (KB)  :  110 KB
Pages:     1