ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน Dek-D TCAS FAIR 2023 งานรวมพลเด็ก TCAS

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวแก่น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- FS สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
- CH สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- EH สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
- ND สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- OH สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงาน Dek-D TCAS FAIR 2023 งานรวมพลเด็ก TCAS แห่งชาติ ณ Hall EH 98 ไบเทค บางนา บูธหมายเลข 86
โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่จากทุกหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ร่วมให้คำแนะนำ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์รับเข้า เนื้อหาวิชาเรียน และเส้นทางประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 

 

 

3.jpg
5/16/2023 11:37:21 AM
Size (KB)  :  387 KB
1.jpg
5/16/2023 11:37:14 AM
Size (KB)  :  408 KB
2.jpg
5/16/2023 11:37:22 AM
Size (KB)  :  425 KB
4.jpg
5/16/2023 11:37:19 AM
Size (KB)  :  374 KB
5.jpg
5/16/2023 11:36:52 AM
Size (KB)  :  365 KB
6.jpg
5/16/2023 11:36:50 AM
Size (KB)  :  329 KB
7.jpg
5/16/2023 11:37:10 AM
Size (KB)  :  410 KB
8.jpg
5/16/2023 11:36:43 AM
Size (KB)  :  381 KB
9.jpg
5/16/2023 11:36:39 AM
Size (KB)  :  336 KB
10.jpg
5/16/2023 11:36:57 AM
Size (KB)  :  342 KB
11.jpg
5/16/2023 11:37:11 AM
Size (KB)  :  374 KB
12.jpg
5/16/2023 11:37:02 AM
Size (KB)  :  371 KB
13.jpg
5/16/2023 11:36:55 AM
Size (KB)  :  278 KB
14.jpg
5/16/2023 11:37:26 AM
Size (KB)  :  364 KB
15.jpg
5/16/2023 11:37:28 AM
Size (KB)  :  308 KB
16.jpg
5/16/2023 11:37:30 AM
Size (KB)  :  472 KB
17.jpg
5/16/2023 11:36:35 AM
Size (KB)  :  368 KB
18.jpg
5/16/2023 11:36:49 AM
Size (KB)  :  365 KB
19.jpg
5/16/2023 11:36:41 AM
Size (KB)  :  362 KB
20.jpg
5/16/2023 11:36:44 AM
Size (KB)  :  325 KB
21.jpg
5/16/2023 11:36:59 AM
Size (KB)  :  381 KB
22.jpg
5/16/2023 11:36:37 AM
Size (KB)  :  423 KB
23.jpg
5/16/2023 11:37:08 AM
Size (KB)  :  409 KB
24.jpg
5/16/2023 11:36:33 AM
Size (KB)  :  174 KB
25.jpg
5/16/2023 11:37:16 AM
Size (KB)  :  325 KB
26.jpg
5/16/2023 11:36:46 AM
Size (KB)  :  337 KB
27.jpg
5/16/2023 11:37:06 AM
Size (KB)  :  403 KB
28.jpg
5/16/2023 11:36:54 AM
Size (KB)  :  273 KB
29.jpg
5/16/2023 11:37:00 AM
Size (KB)  :  351 KB
30.jpg
5/16/2023 11:37:17 AM
Size (KB)  :  398 KB
31.jpg
5/16/2023 11:37:24 AM
Size (KB)  :  410 KB
32.jpg
5/16/2023 11:37:04 AM
Size (KB)  :  355 KB
Pages:     1