คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงนามความความร่วมมือทางวิชาการ

 

วันที่ 3 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 10 แห่งในจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีพร้อมลงนามเป็นสักขีพยาน และบันทึกภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ สามารถวางแผนและให้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การประเมินปัญหาสุขภาพการรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องและการฟื้นฟูสภาพ ร่วมเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ

 

 

5.jpg
4/18/2023 2:11:09 PM
Size (KB)  :  223 KB
9.jpg
4/18/2023 2:11:04 PM
Size (KB)  :  132 KB
6.jpg
4/18/2023 2:11:06 PM
Size (KB)  :  254 KB
1.jpg
4/18/2023 2:11:15 PM
Size (KB)  :  276 KB
3.jpg
4/18/2023 2:11:17 PM
Size (KB)  :  258 KB
4.jpg
4/18/2023 2:11:21 PM
Size (KB)  :  278 KB
2.jpg
4/18/2023 2:11:13 PM
Size (KB)  :  246 KB
7.jpg
4/18/2023 2:11:24 PM
Size (KB)  :  272 KB
8.jpg
4/18/2023 2:11:18 PM
Size (KB)  :  288 KB
Pages:     1