รับมอบหน้ากากอนามัย ชนิด N 95 พร้อมส่งต่อผู้ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย ชนิด N 95 จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และจาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จะดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัย ชนิด N 95 ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความพร้อมในการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพของประชาชน

 

 

3.jpg
4/18/2023 2:28:50 PM
Size (KB)  :  428 KB
8.jpg
4/18/2023 2:28:52 PM
Size (KB)  :  450 KB
7.jpg
4/18/2023 2:28:54 PM
Size (KB)  :  400 KB
2.jpg
4/18/2023 2:28:57 PM
Size (KB)  :  224 KB
1.jpg
4/18/2023 2:28:59 PM
Size (KB)  :  259 KB
5.jpg
4/18/2023 2:29:01 PM
Size (KB)  :  305 KB
4.jpg
4/18/2023 2:29:03 PM
Size (KB)  :  351 KB
Pages:     1