หารือความร่วมมือด้านโภชนาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา และคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมทีม ในการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิจัยทางด้านโภชนาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
4/18/2023 4:15:53 PM
Size (KB)  :  114 KB
2.jpg
4/18/2023 4:15:58 PM
Size (KB)  :  442 KB
3.jpg
4/18/2023 4:16:02 PM
Size (KB)  :  368 KB
4.jpg
4/18/2023 4:15:56 PM
Size (KB)  :  361 KB
5.jpg
4/18/2023 4:16:00 PM
Size (KB)  :  434 KB
6.jpg
4/18/2023 4:16:04 PM
Size (KB)  :  342 KB
7.jpg
4/18/2023 4:16:06 PM
Size (KB)  :  329 KB
Pages:     1