ศึกษาดูงานด้านการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education

 

วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education พร้อมเจรจาการจัดการหลักสูตรและความร่วมมือด้าน nutrition, public health nursing และ health promotion โดยมี คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Executive Director and Senior Vice President for Administrative Affairs พร้อมทีมบริหาร ให้เกียรติต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมสถาบัน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

 

5.jpg
4/20/2023 3:38:00 PM
Size (KB)  :  414 KB
1.jpg
4/20/2023 3:38:16 PM
Size (KB)  :  248 KB
9.jpg
4/20/2023 3:38:22 PM
Size (KB)  :  361 KB
2.jpg
4/20/2023 3:38:04 PM
Size (KB)  :  294 KB
3.jpg
4/20/2023 3:38:18 PM
Size (KB)  :  367 KB
4.jpg
4/20/2023 3:38:26 PM
Size (KB)  :  465 KB
6.jpg
4/20/2023 3:38:02 PM
Size (KB)  :  478 KB
7.jpg
4/20/2023 3:38:24 PM
Size (KB)  :  388 KB
8.jpg
4/20/2023 3:38:20 PM
Size (KB)  :  523 KB
Pages:     1