เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการให้ความรู้ การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้านสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการให้ความรู้ การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้านสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมี คุณมณฑล มานิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลมิตรไมตรี พร้อมทีม ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมิตรไมตรี ปากเกร็ด นนทบุรี

 

 

3.jpg
4/21/2023 1:47:34 PM
Size (KB)  :  248 KB
8.jpg
4/21/2023 1:47:36 PM
Size (KB)  :  425 KB
9.jpg
4/21/2023 1:47:42 PM
Size (KB)  :  470 KB
5.jpg
4/21/2023 1:47:40 PM
Size (KB)  :  377 KB
2.jpg
4/21/2023 1:47:44 PM
Size (KB)  :  296 KB
7.jpg
4/21/2023 1:47:45 PM
Size (KB)  :  250 KB
1.jpg
4/21/2023 1:47:47 PM
Size (KB)  :  310 KB
4.jpg
4/21/2023 1:47:49 PM
Size (KB)  :  226 KB
6.jpg
4/21/2023 1:47:38 PM
Size (KB)  :  427 KB
Pages:     1