งานสงกรานต์ประจำปี 2566 “ย้อนยุควันวาน ฉลองสงกรานต์ สานสายใยราชพฤกษ์”

 

วันที่ 5 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานสงกรานต์ประจำปี 2566 “ย้อนยุควันวาน ฉลองสงกรานต์ สานสายใยราชพฤกษ์” กิจกรรมในงานมีการสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เจริญพระพุทธมนต์ บังสุกุล ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะ โดยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานสงกรานต์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

13.jpg
4/21/2023 2:51:24 PM
Size (KB)  :  58 KB
10.jpg
4/21/2023 2:53:17 PM
Size (KB)  :  523 KB
1.jpg
4/21/2023 2:51:32 PM
Size (KB)  :  624 KB
12.jpg
4/21/2023 2:51:46 PM
Size (KB)  :  425 KB
30.jpg
4/21/2023 2:51:29 PM
Size (KB)  :  490 KB
2.jpg
4/21/2023 2:51:26 PM
Size (KB)  :  537 KB
5.jpg
4/21/2023 2:52:05 PM
Size (KB)  :  375 KB
32.jpg
4/21/2023 2:51:49 PM
Size (KB)  :  453 KB
27.jpg
4/21/2023 2:51:53 PM
Size (KB)  :  470 KB
7.jpg
4/21/2023 2:52:11 PM
Size (KB)  :  513 KB
6.jpg
4/21/2023 2:52:03 PM
Size (KB)  :  438 KB
31.jpg
4/21/2023 2:52:22 PM
Size (KB)  :  623 KB
3.jpg
4/21/2023 2:52:26 PM
Size (KB)  :  456 KB
8.jpg
4/21/2023 2:52:31 PM
Size (KB)  :  424 KB
9.jpg
4/21/2023 2:52:33 PM
Size (KB)  :  418 KB
4.jpg
4/21/2023 2:53:06 PM
Size (KB)  :  560 KB
11.jpg
4/21/2023 2:53:11 PM
Size (KB)  :  378 KB
14.jpg
4/21/2023 2:51:56 PM
Size (KB)  :  490 KB
15.jpg
4/21/2023 2:53:13 PM
Size (KB)  :  579 KB
16.jpg
4/21/2023 2:52:25 PM
Size (KB)  :  317 KB
17.jpg
4/21/2023 2:52:17 PM
Size (KB)  :  333 KB
19.jpg
4/21/2023 2:52:14 PM
Size (KB)  :  486 KB
20.jpg
4/21/2023 2:52:43 PM
Size (KB)  :  408 KB
21.jpg
4/21/2023 2:52:20 PM
Size (KB)  :  519 KB
22.jpg
4/21/2023 2:52:41 PM
Size (KB)  :  386 KB
23.jpg
4/21/2023 2:52:08 PM
Size (KB)  :  464 KB
24.jpg
4/21/2023 2:52:29 PM
Size (KB)  :  349 KB
25.jpg
4/21/2023 2:52:00 PM
Size (KB)  :  469 KB
26.jpg
4/21/2023 2:52:36 PM
Size (KB)  :  430 KB
28.jpg
4/21/2023 2:52:55 PM
Size (KB)  :  475 KB
29.jpg
4/21/2023 2:52:59 PM
Size (KB)  :  479 KB
33.jpg
4/21/2023 2:52:49 PM
Size (KB)  :  493 KB
18.jpg
4/21/2023 2:53:19 PM
Size (KB)  :  402 KB
Pages:     1