มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี "อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)"

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะประธานมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเครือข่ายสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ คุณจตุพร โรจนพานิช ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมกันนี้ร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยและความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ณ ห้องรับรอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ขอบคุณภาพข่าว :

คณะกรรมการและเครือข่ายสมาคมฯ

 

 

 

3.jpg
5/9/2023 10:33:26 AM
Size (KB)  :  209 KB
1.jpg
5/9/2023 10:33:27 AM
Size (KB)  :  404 KB
2.jpg
5/9/2023 10:33:29 AM
Size (KB)  :  221 KB
Pages:     1