ต้อนรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand

 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร Modelling for Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford ได้แก่ Ms. Daisy Mpando และ Ms. Isabelle Srivastava ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาระบาดวิทยา กับ The Centre for Tropical Medicine & Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford นักศึกษาดังกล่าวมาฝึกปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

 

 

On May 2, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations and Asst. Prof. Dr. Pichitpong Soontornpipit, Deputy Dean, welcomed students from Modeling for Global Health, Nuffield Department of Medicine (NDM), University of Oxford, Faculty of Public Health (UOPH). Ms. Daisy Mpando and Ms. Isabelle Srivastava, participants of the One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand project, will lead the collaboration efforts between the MUPH Department of Epidemiology, and the Center for Tropical Medicine & Global Health, NDM, UOPH, between 1 May – 30 June 2023.

 

 

 

1.jpg
5/29/2023 2:46:34 PM
Size (KB)  :  480 KB
3.jpg
5/29/2023 2:46:32 PM
Size (KB)  :  434 KB
4.jpg
5/29/2023 2:46:46 PM
Size (KB)  :  458 KB
5.jpg
5/29/2023 2:46:38 PM
Size (KB)  :  364 KB
6.jpg
5/29/2023 2:46:41 PM
Size (KB)  :  455 KB
7.jpg
5/29/2023 2:46:42 PM
Size (KB)  :  458 KB
8.jpg
5/29/2023 2:46:44 PM
Size (KB)  :  528 KB
9.jpg
5/29/2023 2:46:47 PM
Size (KB)  :  482 KB
10.jpg
5/29/2023 2:46:36 PM
Size (KB)  :  420 KB
2.jpg
5/29/2023 2:46:50 PM
Size (KB)  :  519 KB
Pages:     1