เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินทางไปพร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ETH Zurich และ Zurich University of Applied Science นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

2.jpg
5/30/2023 2:10:04 PM
Size (KB)  :  497 KB
4.jpg
5/30/2023 2:10:11 PM
Size (KB)  :  420 KB
1.jpg
5/30/2023 2:10:06 PM
Size (KB)  :  182 KB
3.jpg
5/30/2023 2:10:08 PM
Size (KB)  :  212 KB
Pages:     1