เจรจาและสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 

 

วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินทางไปพร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าส่วนงาน ในการเดินทางเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเจรจาและสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ Zurich University of Applied Sciences, มหาวิทยาลัย ETH Zurich, University of Lausanne, University of Groningen, Maastricht University, Erasmus University Rotterdam และ Leiden University

 

 

ขอบคุณภาพข่าว :

ม.มหิดล

 

 

 

5.jpg
5/30/2023 3:20:02 PM
Size (KB)  :  485 KB
3.jpg
5/30/2023 3:19:46 PM
Size (KB)  :  213 KB
1.jpg
5/30/2023 3:19:50 PM
Size (KB)  :  222 KB
4.jpg
5/30/2023 3:19:48 PM
Size (KB)  :  262 KB
2.jpg
5/30/2023 3:19:53 PM
Size (KB)  :  226 KB
7.jpg
5/30/2023 3:19:44 PM
Size (KB)  :  47 KB
6.jpg
5/30/2023 3:19:55 PM
Size (KB)  :  561 KB
9.jpg
5/30/2023 3:19:57 PM
Size (KB)  :  311 KB
8.jpg
5/30/2023 3:20:00 PM
Size (KB)  :  457 KB
Pages:     1