เจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Umi Budi Rahay, Dean พร้อมด้วยทีมบริหารจาก Faculty of Health Science, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

On May 11, 2023, from 9:00 am - 11:00 am, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, hosted a meeting to welcome delegates from Faculty of Health Science, Universitas Muhammadiyah Surakarta (FoH-UMS), represented by Assoc. Prof. Dr. Umi Budi Rahayu, Dean. Taking place was a discussion in academic collaborations activities with intentions to implement staff mobility and student exchange programs between the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, and FoH-UMS. The meeting was hosted in Surin Osathanugrah Meeting Room, Satharanasukwisit Building.

 

 

 

6.jpg
5/30/2023 2:19:16 PM
Size (KB)  :  366 KB
15.jpg
5/30/2023 2:20:03 PM
Size (KB)  :  419 KB
8.jpg
5/30/2023 2:19:36 PM
Size (KB)  :  419 KB
11.jpg
5/30/2023 2:19:28 PM
Size (KB)  :  264 KB
23.jpg
5/30/2023 2:19:30 PM
Size (KB)  :  304 KB
1.jpg
5/30/2023 2:19:27 PM
Size (KB)  :  374 KB
20.jpg
5/30/2023 2:19:22 PM
Size (KB)  :  300 KB
13.jpg
5/30/2023 2:19:24 PM
Size (KB)  :  360 KB
16.jpg
5/30/2023 2:19:42 PM
Size (KB)  :  356 KB
24.jpg
5/30/2023 2:20:06 PM
Size (KB)  :  366 KB
4.jpg
5/30/2023 2:19:38 PM
Size (KB)  :  353 KB
9.jpg
5/30/2023 2:19:32 PM
Size (KB)  :  423 KB
14.jpg
5/30/2023 2:19:44 PM
Size (KB)  :  368 KB
17.jpg
5/30/2023 2:19:20 PM
Size (KB)  :  293 KB
12.jpg
5/30/2023 2:19:40 PM
Size (KB)  :  369 KB
18.jpg
5/30/2023 2:19:18 PM
Size (KB)  :  307 KB
19.jpg
5/30/2023 2:19:34 PM
Size (KB)  :  372 KB
22.jpg
5/30/2023 2:20:08 PM
Size (KB)  :  370 KB
5.jpg
5/30/2023 2:20:19 PM
Size (KB)  :  392 KB
3.jpg
5/30/2023 2:20:22 PM
Size (KB)  :  427 KB
10.jpg
5/30/2023 2:20:11 PM
Size (KB)  :  287 KB
21.jpg
5/30/2023 2:20:15 PM
Size (KB)  :  324 KB
7.jpg
5/30/2023 2:20:13 PM
Size (KB)  :  317 KB
2.jpg
5/30/2023 2:20:17 PM
Size (KB)  :  266 KB
Pages:     1