เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูลและชีวสถิติ

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี พร้อมทีมบริหาร และภาควิชาชีวสถิติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูลและชีวสถิติ ระหว่างสถาบันในอนาคต ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

6.jpg
5/30/2023 3:39:27 PM
Size (KB)  :  365 KB
10.jpg
5/30/2023 3:39:29 PM
Size (KB)  :  392 KB
9.jpg
5/30/2023 3:39:47 PM
Size (KB)  :  269 KB
13.jpg
5/30/2023 3:39:34 PM
Size (KB)  :  284 KB
5.jpg
5/30/2023 3:39:39 PM
Size (KB)  :  325 KB
1.jpg
5/30/2023 3:39:37 PM
Size (KB)  :  374 KB
3.jpg
5/30/2023 3:39:45 PM
Size (KB)  :  358 KB
4.jpg
5/30/2023 3:39:40 PM
Size (KB)  :  267 KB
2.jpg
5/30/2023 3:39:31 PM
Size (KB)  :  356 KB
7.jpg
5/30/2023 3:39:43 PM
Size (KB)  :  270 KB
8.jpg
5/30/2023 3:39:52 PM
Size (KB)  :  353 KB
11.jpg
5/30/2023 3:39:50 PM
Size (KB)  :  355 KB
12.jpg
5/30/2023 3:39:54 PM
Size (KB)  :  484 KB
Pages:     1