แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Health system and innovation in relation to communicable disease prevention and control

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Health system and innovation in relation to communicable disease prevention and control โดยมีการบรรยายพิเศษ “Public health innovation and digital technologies in disease surveillance, prevention and control วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Marco Liverani London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ Design and implementation of interventions for health improvement วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Chanuantong Tanasugarn Director of Megacity Health Promotion and Disease Prevention Center, Yothi Medical Innovation District and Former Dean of the Faculty of Public Health, Mahidol University โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

 

1.jpg
5/31/2023 3:44:19 PM
Size (KB)  :  348 KB
2.jpg
5/31/2023 3:49:48 PM
Size (KB)  :  365 KB
4.jpg
5/31/2023 3:44:23 PM
Size (KB)  :  339 KB
3.jpg
5/31/2023 3:44:25 PM
Size (KB)  :  363 KB
6.jpg
5/31/2023 3:44:27 PM
Size (KB)  :  418 KB
5.jpg
5/31/2023 3:44:37 PM
Size (KB)  :  376 KB
8.jpg
5/31/2023 3:44:39 PM
Size (KB)  :  306 KB
9.jpg
5/31/2023 3:44:41 PM
Size (KB)  :  342 KB
7.jpg
5/31/2023 3:44:35 PM
Size (KB)  :  320 KB
10.jpg
5/31/2023 3:44:22 PM
Size (KB)  :  566 KB
11.jpg
5/31/2023 3:49:51 PM
Size (KB)  :  417 KB
Pages:     1