บรรยายพิเศษ “Evaluation on Current and Future Air Quality in Southeast Asia by using WRF/CMAQ”

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการบรรยายพิเศษ “Evaluation on Current and Future Air Quality in Southeast Asia by using WRF/CMAQ” วิทยากรโดย Professor Dr. Akira Kondo, Graduate school of engineering, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจาก PhD program in environmental technology ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

1.jpg
5/31/2023 4:02:18 PM
Size (KB)  :  504 KB
2.jpg
5/31/2023 4:02:20 PM
Size (KB)  :  298 KB
3.jpg
5/31/2023 4:02:28 PM
Size (KB)  :  308 KB
8.jpg
5/31/2023 4:02:22 PM
Size (KB)  :  254 KB
4.jpg
5/31/2023 4:02:31 PM
Size (KB)  :  466 KB
5.jpg
5/31/2023 4:02:29 PM
Size (KB)  :  350 KB
6.jpg
5/31/2023 4:02:26 PM
Size (KB)  :  341 KB
7.jpg
5/31/2023 4:02:24 PM
Size (KB)  :  320 KB
Pages:     1