ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร และงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมบริหาร ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเยี่ยมชมสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

22.jpg
6/1/2023 8:50:48 AM
Size (KB)  :  103 KB
10.jpg
6/1/2023 8:50:50 AM
Size (KB)  :  199 KB
1.jpg
6/1/2023 8:51:22 AM
Size (KB)  :  335 KB
2.jpg
6/1/2023 8:51:24 AM
Size (KB)  :  339 KB
13.jpg
6/1/2023 8:51:20 AM
Size (KB)  :  344 KB
4.jpg
6/1/2023 8:50:57 AM
Size (KB)  :  252 KB
3.jpg
6/1/2023 8:51:09 AM
Size (KB)  :  306 KB
15.jpg
6/1/2023 8:50:52 AM
Size (KB)  :  280 KB
5.jpg
6/1/2023 8:51:11 AM
Size (KB)  :  472 KB
11.jpg
6/1/2023 8:51:16 AM
Size (KB)  :  288 KB
12.jpg
6/1/2023 8:51:14 AM
Size (KB)  :  399 KB
14.jpg
6/1/2023 8:50:56 AM
Size (KB)  :  427 KB
16.jpg
6/1/2023 8:50:59 AM
Size (KB)  :  405 KB
17.jpg
6/1/2023 8:51:07 AM
Size (KB)  :  359 KB
18.jpg
6/1/2023 8:51:13 AM
Size (KB)  :  311 KB
19.jpg
6/1/2023 8:51:01 AM
Size (KB)  :  309 KB
21.jpg
6/1/2023 8:51:18 AM
Size (KB)  :  327 KB
23.jpg
6/1/2023 8:51:05 AM
Size (KB)  :  459 KB
24.jpg
6/1/2023 8:50:54 AM
Size (KB)  :  263 KB
25.jpg
6/1/2023 8:51:03 AM
Size (KB)  :  415 KB
26.jpg
6/1/2023 8:51:29 AM
Size (KB)  :  396 KB
7.jpg
6/1/2023 8:51:27 AM
Size (KB)  :  401 KB
27.jpg
6/1/2023 8:51:26 AM
Size (KB)  :  380 KB
20.jpg
6/1/2023 8:51:33 AM
Size (KB)  :  329 KB
6.jpg
6/1/2023 8:51:34 AM
Size (KB)  :  429 KB
9.jpg
6/1/2023 8:51:36 AM
Size (KB)  :  419 KB
8.jpg
6/1/2023 8:51:38 AM
Size (KB)  :  305 KB
Pages:     1