ประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ร่วมประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 เรื่อง “Shaping OH&S with Key Global Change”

เพื่อเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผู้ร่วมการประชุมวิชาการฯ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม กราฟ โฮเต็ล รัชดา

 

ในการประชุมวิชาการฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ระดับแนวหน้า อาทิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารจัดการสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในครั้งนี้ ด้วย

 

 

12.jpg
6/1/2023 1:09:50 PM
Size (KB)  :  138 KB
6.jpg
6/1/2023 1:13:58 PM
Size (KB)  :  307 KB
20.jpg
6/1/2023 1:14:00 PM
Size (KB)  :  332 KB
25.jpg
6/1/2023 1:10:06 PM
Size (KB)  :  319 KB
5.jpg
6/1/2023 1:09:56 PM
Size (KB)  :  288 KB
11.jpg
6/1/2023 1:10:12 PM
Size (KB)  :  341 KB
26.jpg
6/1/2023 1:13:20 PM
Size (KB)  :  244 KB
1.jpg
6/1/2023 1:13:37 PM
Size (KB)  :  238 KB
2.jpg
6/1/2023 1:13:22 PM
Size (KB)  :  277 KB
4.jpg
6/1/2023 1:13:50 PM
Size (KB)  :  337 KB
7.jpg
6/1/2023 1:13:36 PM
Size (KB)  :  276 KB
3.jpg
6/1/2023 1:14:07 PM
Size (KB)  :  347 KB
9.jpg
6/1/2023 1:13:53 PM
Size (KB)  :  357 KB
10.jpg
6/1/2023 1:13:56 PM
Size (KB)  :  234 KB
13.jpg
6/1/2023 1:10:14 PM
Size (KB)  :  335 KB
14.jpg
6/1/2023 1:13:34 PM
Size (KB)  :  390 KB
15.jpg
6/1/2023 1:13:44 PM
Size (KB)  :  326 KB
16.jpg
6/1/2023 1:13:47 PM
Size (KB)  :  334 KB
17.jpg
6/1/2023 1:13:26 PM
Size (KB)  :  147 KB
18.jpg
6/1/2023 1:13:31 PM
Size (KB)  :  289 KB
19.jpg
6/1/2023 1:13:24 PM
Size (KB)  :  255 KB
21.jpg
6/1/2023 1:13:18 PM
Size (KB)  :  266 KB
23.jpg
6/1/2023 1:13:15 PM
Size (KB)  :  251 KB
24.jpg
6/1/2023 1:13:29 PM
Size (KB)  :  324 KB
8.jpg
6/1/2023 1:14:04 PM
Size (KB)  :  334 KB
22.jpg
6/1/2023 1:10:10 PM
Size (KB)  :  305 KB
Pages:     1