“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 76 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Health Promotion: The expectation for a new public health movement for all”

 

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 76 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Health Promotion: The expectation for a new public health movement for all” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมมอบ รางวัลนักสื่อสารสุขภาพ Mahidol Public Health Influencer Award และ รางวัลชนะเลิศผลงานสัตว์สัญลักษณ์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ Public Health Mahidol บ้านของผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ

 

โดยภายในงานมี พิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมุทิตาจิตแด่อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโสของคณะ จากนั้นเป็นเวทีวิชาการ โดยมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “Health Promotion: The expectation for a new public health movement for all” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาพิเศษหัวข้อ “Wellness for all” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การเสวนาพิเศษหัวข้อ “Health Promotion in the Nutrition Aspect” โดย อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา การรับชมวิดีโอและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
6/9/2023 2:25:33 PM
Size (KB)  :  626 KB
2.jpg
6/1/2023 4:28:46 PM
Size (KB)  :  722 KB
3.jpg
6/1/2023 4:28:48 PM
Size (KB)  :  942 KB
4.jpg
6/1/2023 4:29:00 PM
Size (KB)  :  874 KB
5.jpg
6/1/2023 4:29:06 PM
Size (KB)  :  1,025 KB
6.jpg
6/1/2023 4:32:29 PM
Size (KB)  :  520 KB
7.jpg
6/1/2023 4:32:28 PM
Size (KB)  :  493 KB
8.jpg
6/1/2023 4:32:38 PM
Size (KB)  :  501 KB
9.jpg
6/1/2023 4:32:46 PM
Size (KB)  :  529 KB
10.jpg
6/1/2023 4:32:53 PM
Size (KB)  :  328 KB
59.jpg
6/1/2023 4:33:13 PM
Size (KB)  :  281 KB
62.jpg
6/1/2023 4:32:41 PM
Size (KB)  :  390 KB
11.jpg
6/1/2023 4:31:31 PM
Size (KB)  :  390 KB
63.jpg
6/1/2023 4:32:35 PM
Size (KB)  :  439 KB
69.jpg
6/1/2023 4:32:36 PM
Size (KB)  :  462 KB
12.jpg
6/1/2023 4:32:57 PM
Size (KB)  :  403 KB
13.jpg
6/1/2023 4:33:14 PM
Size (KB)  :  323 KB
14.jpg
6/1/2023 4:32:52 PM
Size (KB)  :  340 KB
15.jpg
6/1/2023 4:31:10 PM
Size (KB)  :  442 KB
16.jpg
6/1/2023 4:31:06 PM
Size (KB)  :  418 KB
17.jpg
6/1/2023 4:31:12 PM
Size (KB)  :  434 KB
18.1.jpg
6/1/2023 4:31:05 PM
Size (KB)  :  142 KB
18.jpg
6/1/2023 4:31:08 PM
Size (KB)  :  415 KB
19.jpg
6/1/2023 4:30:55 PM
Size (KB)  :  578 KB
20.jpg
6/1/2023 4:30:59 PM
Size (KB)  :  589 KB
21.jpg
6/1/2023 4:30:57 PM
Size (KB)  :  544 KB
22.jpg
6/1/2023 4:30:53 PM
Size (KB)  :  595 KB
23.jpg
6/1/2023 4:31:24 PM
Size (KB)  :  199 KB
24.jpg
6/1/2023 4:31:23 PM
Size (KB)  :  566 KB
26.jpg
6/1/2023 4:31:43 PM
Size (KB)  :  548 KB
25.jpg
6/1/2023 4:31:46 PM
Size (KB)  :  559 KB
53.jpg
6/1/2023 4:33:08 PM
Size (KB)  :  449 KB
45.jpg
6/1/2023 4:33:10 PM
Size (KB)  :  364 KB
27.jpg
6/1/2023 4:31:48 PM
Size (KB)  :  587 KB
28.jpg
6/1/2023 4:31:52 PM
Size (KB)  :  510 KB
29.jpg
6/1/2023 4:31:29 PM
Size (KB)  :  646 KB
30.jpg
6/1/2023 4:33:02 PM
Size (KB)  :  371 KB
31.jpg
6/1/2023 4:31:56 PM
Size (KB)  :  140 KB
32.jpg
6/1/2023 4:31:59 PM
Size (KB)  :  555 KB
33.jpg
6/1/2023 4:33:04 PM
Size (KB)  :  361 KB
34.jpg
6/1/2023 4:31:26 PM
Size (KB)  :  149 KB
35.jpg
6/1/2023 4:31:34 PM
Size (KB)  :  543 KB
36.jpg
6/1/2023 4:31:41 PM
Size (KB)  :  558 KB
37.jpg
6/1/2023 4:32:48 PM
Size (KB)  :  578 KB
38.jpg
6/1/2023 4:31:28 PM
Size (KB)  :  147 KB
39.jpg
6/1/2023 4:32:50 PM
Size (KB)  :  236 KB
40.jpg
6/1/2023 4:31:39 PM
Size (KB)  :  549 KB
41.jpg
6/1/2023 4:31:50 PM
Size (KB)  :  239 KB
42.jpg
6/1/2023 4:32:14 PM
Size (KB)  :  553 KB
43.jpg
6/1/2023 4:32:17 PM
Size (KB)  :  473 KB
44.jpg
6/1/2023 4:32:13 PM
Size (KB)  :  462 KB
46.jpg
6/1/2023 4:33:16 PM
Size (KB)  :  296 KB
49.jpg
6/1/2023 4:32:10 PM
Size (KB)  :  475 KB
50.jpg
6/1/2023 4:32:21 PM
Size (KB)  :  520 KB
51.jpg
6/1/2023 4:32:05 PM
Size (KB)  :  423 KB
52.jpg
6/1/2023 4:31:32 PM
Size (KB)  :  542 KB
54.jpg
6/1/2023 4:32:19 PM
Size (KB)  :  456 KB
55.jpg
6/1/2023 4:32:15 PM
Size (KB)  :  547 KB
66.jpg
6/1/2023 4:32:07 PM
Size (KB)  :  476 KB
61.jpg
6/1/2023 4:32:45 PM
Size (KB)  :  476 KB
57.jpg
6/1/2023 4:32:55 PM
Size (KB)  :  409 KB
71.jpg
6/1/2023 4:32:40 PM
Size (KB)  :  514 KB
68.jpg
6/1/2023 4:32:26 PM
Size (KB)  :  489 KB
56.jpg
6/1/2023 4:33:06 PM
Size (KB)  :  172 KB
65.jpg
6/1/2023 4:32:59 PM
Size (KB)  :  215 KB
70.jpg
6/1/2023 4:33:00 PM
Size (KB)  :  615 KB
58.jpg
6/1/2023 4:31:01 PM
Size (KB)  :  503 KB
67.jpg
6/1/2023 4:31:03 PM
Size (KB)  :  562 KB
Pages:     1