งานคืนสู่เหย้า MUPH Homecoming Day 2023 "WE ARE THE LEGEND & THE FUTURE OF PUBLIC HEALTH"

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า MUPH Homecoming Day 2023 "WE ARE THE LEGEND & THE FUTURE OF PUBLIC HEALTH" ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมงาน และเปิดงานคืนสู่เหย้าฯ ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกจับสลากชิงรางวัล กิจกรรมเล่นเกม รับฟังการแสดงดนตรี โดยมีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

_DSC0719.JPG
5/29/2023 1:36:18 PM
Size (KB)  :  3,325 KB
PH 114.jpg
5/26/2023 7:05:44 PM
Size (KB)  :  6,159 KB
PH 119.jpg
5/26/2023 7:06:46 PM
Size (KB)  :  5,528 KB
_DSC0641.JPG
5/29/2023 1:42:46 PM
Size (KB)  :  3,457 KB
_MG_5344.JPG
5/26/2023 7:33:40 PM
Size (KB)  :  8,821 KB
_MG_5346.JPG
5/26/2023 7:45:56 PM
Size (KB)  :  8,128 KB
IMG_5540.JPG
5/29/2023 1:44:24 PM
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_5553.JPG
5/29/2023 1:44:42 PM
Size (KB)  :  2,226 KB
IMG_5557.JPG
5/29/2023 1:45:35 PM
Size (KB)  :  1,268 KB
PH 006.jpg
5/26/2023 6:06:54 PM
Size (KB)  :  3,193 KB
PH 010.jpg
5/26/2023 5:32:58 PM
Size (KB)  :  4,016 KB
PH 022.jpg
5/26/2023 6:20:14 PM
Size (KB)  :  2,210 KB
PH 038.jpg
5/26/2023 6:29:36 PM
Size (KB)  :  3,577 KB
PH 039.jpg
5/26/2023 6:31:18 PM
Size (KB)  :  3,895 KB
PH 041.jpg
5/26/2023 6:33:10 PM
Size (KB)  :  5,322 KB
PH 042.jpg
5/26/2023 6:33:40 PM
Size (KB)  :  2,066 KB
PH 054.jpg
5/26/2023 6:41:22 PM
Size (KB)  :  3,918 KB
PH 058.jpg
5/26/2023 6:42:28 PM
Size (KB)  :  4,068 KB
PH 060.jpg
5/26/2023 6:43:26 PM
Size (KB)  :  3,155 KB
PH 070.jpg
5/26/2023 6:48:20 PM
Size (KB)  :  3,697 KB
PH 106.jpg
5/26/2023 7:00:22 PM
Size (KB)  :  3,585 KB
PH 112.jpg
5/26/2023 7:05:28 PM
Size (KB)  :  6,215 KB
PH 131.jpg
5/26/2023 7:19:02 PM
Size (KB)  :  4,436 KB
PH 134.jpg
5/26/2023 7:19:54 PM
Size (KB)  :  3,886 KB
PH 136.jpg
5/26/2023 7:21:28 PM
Size (KB)  :  4,565 KB
PH 139.jpg
5/26/2023 7:27:36 PM
Size (KB)  :  5,740 KB
PH 143.jpg
5/26/2023 7:32:34 PM
Size (KB)  :  5,466 KB
PH 146.jpg
5/26/2023 7:35:30 PM
Size (KB)  :  4,547 KB
PH 148.jpg
5/26/2023 7:35:54 PM
Size (KB)  :  4,472 KB
PH 150.jpg
5/26/2023 7:36:52 PM
Size (KB)  :  4,340 KB
PH 151.jpg
5/26/2023 7:37:34 PM
Size (KB)  :  4,035 KB
PH 153.jpg
5/26/2023 7:38:08 PM
Size (KB)  :  5,293 KB
PH 154.jpg
5/26/2023 7:38:38 PM
Size (KB)  :  4,123 KB
PH 155.jpg
5/26/2023 7:39:20 PM
Size (KB)  :  4,480 KB
PH 157.jpg
5/26/2023 7:40:12 PM
Size (KB)  :  5,366 KB
PH 161.jpg
5/26/2023 7:41:28 PM
Size (KB)  :  5,079 KB
PH 163.jpg
5/26/2023 7:42:12 PM
Size (KB)  :  4,409 KB
PH 167.jpg
5/26/2023 7:43:50 PM
Size (KB)  :  4,429 KB
PH 169.jpg
5/26/2023 7:44:50 PM
Size (KB)  :  4,363 KB
PH 172.jpg
5/26/2023 7:45:28 PM
Size (KB)  :  5,136 KB
PH 174.jpg
5/26/2023 7:47:04 PM
Size (KB)  :  5,368 KB
PH 178.jpg
5/26/2023 7:48:06 PM
Size (KB)  :  4,771 KB
PH 182.jpg
5/26/2023 7:48:42 PM
Size (KB)  :  5,224 KB
PH 187.jpg
5/26/2023 8:06:28 PM
Size (KB)  :  7,143 KB
PH 189.jpg
5/26/2023 8:10:00 PM
Size (KB)  :  3,763 KB
PH 230.jpg
5/26/2023 8:24:18 PM
Size (KB)  :  3,694 KB
PH 234.jpg
5/26/2023 8:24:58 PM
Size (KB)  :  4,453 KB
PH 239.jpg
5/26/2023 8:25:48 PM
Size (KB)  :  3,336 KB
PH 245.jpg
5/26/2023 8:27:02 PM
Size (KB)  :  5,061 KB
PH 248.jpg
5/26/2023 8:28:20 PM
Size (KB)  :  3,096 KB
PH 251.jpg
5/26/2023 8:29:00 PM
Size (KB)  :  2,807 KB
PH 252.jpg
5/26/2023 8:30:34 PM
Size (KB)  :  4,365 KB
PH 253.jpg
5/26/2023 8:31:26 PM
Size (KB)  :  2,733 KB
PH 254.jpg
5/26/2023 8:32:42 PM
Size (KB)  :  3,922 KB
PH 256.jpg
5/26/2023 8:33:04 PM
Size (KB)  :  4,613 KB
PH 258.jpg
5/26/2023 8:34:34 PM
Size (KB)  :  3,979 KB
PH 259.jpg
5/26/2023 8:36:24 PM
Size (KB)  :  4,729 KB
PH 263.jpg
5/26/2023 8:38:02 PM
Size (KB)  :  4,826 KB
PH 266.jpg
5/26/2023 8:39:34 PM
Size (KB)  :  4,660 KB
PH 272.jpg
5/26/2023 8:40:40 PM
Size (KB)  :  4,969 KB
PH 276.jpg
5/26/2023 8:41:56 PM
Size (KB)  :  4,717 KB
PH 296.jpg
5/26/2023 8:52:00 PM
Size (KB)  :  5,455 KB
_DSC0738.JPG
5/26/2023 9:53:54 PM
Size (KB)  :  12,574 KB
Pages:     1