พิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2

 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กล่าวรายงานความสำเร็จของหลักสูตรการอบรมฯ ในการนี้ ดร.สุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 58 คน ภายในงานมีคณาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
6/9/2023 4:13:48 PM
Size (KB)  :  163 KB
2.jpg
6/9/2023 4:11:24 PM
Size (KB)  :  372 KB
3.jpg
6/9/2023 4:11:26 PM
Size (KB)  :  214 KB
4.jpg
6/9/2023 4:11:28 PM
Size (KB)  :  331 KB
5.jpg
6/9/2023 4:11:31 PM
Size (KB)  :  204 KB
6.jpg
6/9/2023 4:11:29 PM
Size (KB)  :  242 KB
7.jpg
6/9/2023 4:11:33 PM
Size (KB)  :  374 KB
8.jpg
6/9/2023 4:13:27 PM
Size (KB)  :  399 KB
9.jpg
6/9/2023 4:12:23 PM
Size (KB)  :  454 KB
10.jpg
6/9/2023 4:12:20 PM
Size (KB)  :  455 KB
11.jpg
6/9/2023 4:12:15 PM
Size (KB)  :  427 KB
12.jpg
6/9/2023 4:12:13 PM
Size (KB)  :  407 KB
13.jpg
6/9/2023 4:12:03 PM
Size (KB)  :  368 KB
14.jpg
6/9/2023 4:11:45 PM
Size (KB)  :  395 KB
15.jpg
6/9/2023 4:12:27 PM
Size (KB)  :  445 KB
16.jpg
6/9/2023 4:12:50 PM
Size (KB)  :  423 KB
17.jpg
6/9/2023 4:12:17 PM
Size (KB)  :  410 KB
18.jpg
6/9/2023 4:12:40 PM
Size (KB)  :  389 KB
19.jpg
6/9/2023 4:13:15 PM
Size (KB)  :  410 KB
20.jpg
6/9/2023 4:13:01 PM
Size (KB)  :  400 KB
21.jpg
6/9/2023 4:12:38 PM
Size (KB)  :  444 KB
22.jpg
6/9/2023 4:12:37 PM
Size (KB)  :  427 KB
23.jpg
6/9/2023 4:13:03 PM
Size (KB)  :  439 KB
24.jpg
6/9/2023 4:12:07 PM
Size (KB)  :  402 KB
25.jpg
6/9/2023 4:11:56 PM
Size (KB)  :  432 KB
26.jpg
6/9/2023 4:12:59 PM
Size (KB)  :  397 KB
27.jpg
6/9/2023 4:13:08 PM
Size (KB)  :  480 KB
28.jpg
6/9/2023 4:12:42 PM
Size (KB)  :  406 KB
29.jpg
6/9/2023 4:13:13 PM
Size (KB)  :  478 KB
30.jpg
6/9/2023 4:13:07 PM
Size (KB)  :  458 KB
31.jpg
6/9/2023 4:12:57 PM
Size (KB)  :  361 KB
32.jpg
6/9/2023 4:12:31 PM
Size (KB)  :  441 KB
33.jpg
6/9/2023 4:13:23 PM
Size (KB)  :  449 KB
34.jpg
6/9/2023 4:12:53 PM
Size (KB)  :  344 KB
35.jpg
6/9/2023 4:13:19 PM
Size (KB)  :  399 KB
36.jpg
6/9/2023 4:11:47 PM
Size (KB)  :  386 KB
37.jpg
6/9/2023 4:12:25 PM
Size (KB)  :  482 KB
38.jpg
6/9/2023 4:12:48 PM
Size (KB)  :  433 KB
39.jpg
6/9/2023 4:12:46 PM
Size (KB)  :  501 KB
40.jpg
6/9/2023 4:11:54 PM
Size (KB)  :  485 KB
41.jpg
6/9/2023 4:11:59 PM
Size (KB)  :  385 KB
42.jpg
6/9/2023 4:13:25 PM
Size (KB)  :  436 KB
43.jpg
6/9/2023 4:11:52 PM
Size (KB)  :  467 KB
44.jpg
6/9/2023 4:11:49 PM
Size (KB)  :  408 KB
45.jpg
6/9/2023 4:13:21 PM
Size (KB)  :  359 KB
46.jpg
6/9/2023 4:11:37 PM
Size (KB)  :  370 KB
47.jpg
6/9/2023 4:13:05 PM
Size (KB)  :  422 KB
48.jpg
6/9/2023 4:11:58 PM
Size (KB)  :  370 KB
49.jpg
6/9/2023 4:12:52 PM
Size (KB)  :  404 KB
50.jpg
6/9/2023 4:13:10 PM
Size (KB)  :  375 KB
51.jpg
6/9/2023 4:13:17 PM
Size (KB)  :  410 KB
52.jpg
6/9/2023 4:12:29 PM
Size (KB)  :  451 KB
53.jpg
6/9/2023 4:12:35 PM
Size (KB)  :  381 KB
54.jpg
6/9/2023 4:12:01 PM
Size (KB)  :  404 KB
55.jpg
6/9/2023 4:13:12 PM
Size (KB)  :  440 KB
56.jpg
6/9/2023 4:11:51 PM
Size (KB)  :  355 KB
57.jpg
6/9/2023 4:12:22 PM
Size (KB)  :  425 KB
58.jpg
6/9/2023 4:11:40 PM
Size (KB)  :  397 KB
59.jpg
6/9/2023 4:13:28 PM
Size (KB)  :  446 KB
60.jpg
6/9/2023 4:12:05 PM
Size (KB)  :  432 KB
61.jpg
6/9/2023 4:11:43 PM
Size (KB)  :  366 KB
62.jpg
6/9/2023 4:12:33 PM
Size (KB)  :  394 KB
63.jpg
6/9/2023 4:12:44 PM
Size (KB)  :  441 KB
64.jpg
6/9/2023 4:12:55 PM
Size (KB)  :  419 KB
65.jpg
6/9/2023 4:11:35 PM
Size (KB)  :  340 KB
66.jpg
6/9/2023 4:13:46 PM
Size (KB)  :  227 KB
67.jpg
6/9/2023 4:13:42 PM
Size (KB)  :  314 KB
68.jpg
6/9/2023 4:13:40 PM
Size (KB)  :  308 KB
69.jpg
6/9/2023 4:13:38 PM
Size (KB)  :  293 KB
70.jpg
6/9/2023 4:13:30 PM
Size (KB)  :  380 KB
71.jpg
6/9/2023 4:13:36 PM
Size (KB)  :  333 KB
72.jpg
6/9/2023 4:13:32 PM
Size (KB)  :  390 KB
73.jpg
6/9/2023 4:13:34 PM
Size (KB)  :  338 KB
74.jpg
6/9/2023 4:13:44 PM
Size (KB)  :  500 KB
75.jpg
6/9/2023 4:11:19 PM
Size (KB)  :  466 KB
76.jpg
6/9/2023 4:11:21 PM
Size (KB)  :  378 KB
Pages:     1