เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย Industrial Air Pollution และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย Industrial Air Pollution และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ Professor Takeshi Katsumi, Dean of the Graduate School of Global Environmental Studies ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566

 

 

 

1.jpg
5/26/2023 10:44:31 AM
Size (KB)  :  277 KB
2.jpg
5/26/2023 10:44:34 AM
Size (KB)  :  294 KB
3.jpg
5/26/2023 10:44:29 AM
Size (KB)  :  510 KB
Pages:     1