นักศึกษาโครงการ Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE 2023 ศึกษาดูงาน

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin-Madison ในโครงการ Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE 2023 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

On May 29, 2023, the Faculty of Public Health Mahidol University leads undergraduate and graduate students, along with faculty from the Faculty of Public Health Mahidol University and the University of Wisconsin - Madison, in the Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE 2023 Program study visit at Kanchanaburi Provincial Public Health Office and Paholpolpayuhasena Hospital, Kanchanaburi Province.

 

 

 

7.jpg
6/14/2023 2:04:42 PM
Size (KB)  :  468 KB
4.jpg
6/14/2023 2:04:44 PM
Size (KB)  :  328 KB
5.jpg
6/14/2023 2:04:46 PM
Size (KB)  :  367 KB
1.jpg
6/14/2023 2:04:48 PM
Size (KB)  :  395 KB
2.jpg
6/14/2023 2:04:54 PM
Size (KB)  :  360 KB
3.jpg
6/14/2023 2:04:52 PM
Size (KB)  :  367 KB
6.jpg
6/14/2023 2:04:51 PM
Size (KB)  :  364 KB
Pages:     1