บรรยากาศภายในคณะฯ

>บรรยากาศภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้องพักนักศึกษา (Student lounge)

สำหรับให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมกลุ่ม หรือทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ นอกเวลาเรียน
เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
สถานที่ : อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4 ชั้น 3)

หอประชุมราชพฤกษ์ (Rajapruek Hall)

หอประชุม ฯ (ปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2560) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานจัดเลี้ยง กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดงานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอกด้วย

ศูนย์ออกกำลังกาย (PH-Fitness Center)

สถานที่ออกกำลังกายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์
ปิด : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
เช้า : 06.00-08.00 น. เย็น : 16.00-19.00 น.
สถานที่: ชั้น 10 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (Rajvithi Campus Library)

ตั้งอยู่ที่: อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6-7
วัน-เวลาทำการ:
เปิดภาค: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 น.
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิด: อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์อาหาร (MUPH Canteen)

ศูนย์อาหารสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ตามหลักโภชนาการ และมาตรฐานความสะอาด ในราคาเป็นกันเอง
ตั้งอยู่ที่โถง ชั้น 1 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2)
เปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.

ตลาดนัด (Market Fair)

ตลาดนัดสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสินค้าหมุนเวียนทุกวัน อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สะอาด ปลอดภัย
เปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.