งานแสดงความยินดีฯ พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

13 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง แก่รองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2681
26

IMG_2683
27

IMG_2685
28

IMG_2688
29

IMG_2691
30

IMG_2693
31

IMG_2694
32

IMG_2697
33

IMG_2698
34

IMG_2701
35

IMG_2703
36

IMG_2704
37

IMG_2707
38

IMG_2709
39

IMG_2731
40

IMG_2735
41

IMG_2737
42

IMG_2738
43

IMG_2740
44

IMG_2741
45

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร