ศึกษาดูงาน "การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม"

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ พร้อมทีมงานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จังหวัดนนทบุรี โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” วิทยากรโดย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

 

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

DCE571C5-EAD9-4176-AEAE-B2770FC9FDB0.jpg
2/8/2023 2:19:32 PM
Size (KB)  :  2,230 KB
3B45E373-34F3-4A1A-B729-5EEC439AEDB2.jpg
2/8/2023 2:19:41 PM
Size (KB)  :  3,110 KB
5C9D14B3-E6C3-4B90-BD03-F370B703D8BF.jpg
2/8/2023 2:19:28 PM
Size (KB)  :  2,056 KB
427DEED9-FAE6-4A8C-9AA1-E4B88336262F.jpg
2/8/2023 2:19:20 PM
Size (KB)  :  2,190 KB
942DBC81-03A3-410B-A3E1-C83ED5E32F17.jpg
2/8/2023 2:19:15 PM
Size (KB)  :  2,224 KB
Pages:     1