ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 27/02/2563

    ประกาศเลื่อนการจัดงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล

  • 17/12/2562

    กิจกรรมระดมทุน "ครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"