Social engagement / Social Lab | ดูทั้งหมด

HONORS & AWARDS | ดูทั้งหมด

Mahidol University Extension:MUx | ดูทั้งหมด

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ภายในอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 1

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ ห้องชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) เพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่าย เบเกอรี่ กาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังรายละเอียดประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ || ใบสมัคร || สัญญาเช่าอาคาร