เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย - นานาชาติ มากกว่า 200 หลักสูตร, เลือกเรียนได้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ, พร้อมทุนการศึกษาและรางวัล ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

International Relations

Exchange Programs & Field Experiences

Exchange Programs

Mahidol TCAS66

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 3-17 ต.ค. 2565 รอบ Portfolio 1/2 1-23 ธ.ค. 2565
  • สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
  • เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรก อาจารย์ใจดี วิชาการแน่น นำมาใช้ในชีวิตการงานได้มาก
  • สถานศึกษาที่น่าเรียน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ รถตู้มีเยอะ รถไฟฟ้าผ่าน
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการศึกษาทั่วโลกยอมรับ นักศึกษาที่จบออกไปได้ทำงานระดับประเทศมีผลงานเชิงประจักษ์ คณาอาจารย์มีความรู้มีชื่อเสียง สถานที่หมาะสม
  • เป็นคณะที่สนับสนุนด้านวิชาการแก่ทุกองค์กรโดยไม่หวังผลตอบแทน อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนเก่งและดี

สมัครออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All News

Press Release

Read All News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

28 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ...

 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Read More

นวดแผนไทยประยุกต์

Read More

ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

Read More

บริจาคกับเรา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพียงบริจาคผ่านระบบ E-donation รับสิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี 2 เท่า" ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงสแกน QR Code ผ่านระบบ Application Mobile Banking สามารถดำเนินการได้ทุกธนาคาร

ยินดีต้อนรับ

21 พ.ย.

ผู้เข้าศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai Journal of Public Health

Thai Journal Citation Index (TCI) Tier 1 & ASEAN Citation Index
TCI Impact Factor 0.345 (2018)
Double-Blind Peer-Review
Submission and publication fees will not be applied to manuscripts submitted to the Thai Journal of Publication Health
after 2-May-2022.