POSTGRADUATE ADMISSIONS 2024 Semester 2/2024

Application Period: 1 July - 31 October 2024
Online Application International & Thai Programs / Scholarships & Research Funding Supports Available

International Relations and Training

Exchange Programs & Field Experiences

Exchange Programs

Mahidol TCAS67

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS ปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

  • สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
  • เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรก อาจารย์ใจดี วิชาการแน่น นำมาใช้ในชีวิตการงานได้มาก
  • สถานศึกษาที่น่าเรียน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ รถตู้มีเยอะ รถไฟฟ้าผ่าน
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการศึกษาทั่วโลกยอมรับ นักศึกษาที่จบออกไปได้ทำงานระดับประเทศมีผลงานเชิงประจักษ์ คณาอาจารย์มีความรู้มีชื่อเสียง สถานที่หมาะสม
  • เป็นคณะที่สนับสนุนด้านวิชาการแก่ทุกองค์กรโดยไม่หวังผลตอบแทน อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนเก่งและดี

สมัครออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All News

Press Release

Read All News

สส. ร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

3 พฤษภาคม 2567

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) สร้างความร่วมมือ เสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร พัฒนาการความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมด้วยนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Read More

นวดแผนไทยประยุกต์

Read More

ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

Read More

บริจาคกับเรา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพียงบริจาคผ่านระบบ E-donation รับสิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี 2 เท่า" ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงสแกน QR Code ผ่านระบบ Application Mobile Banking สามารถดำเนินการได้ทุกธนาคาร

Upcoming Events

2 ส.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

13.00-16.00 น. 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7-8 ก.ย.

Mahidol Open House 2024 - Empowering the Next Generation

08.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ต.ค.

งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

13.00-16.00 น. ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1)

Thai Journal of Public Health

Thai Journal Citation Index (TCI) Tier 1 & ASEAN Citation Index
TCI Impact Factor 0.345 (2018)
Double-Blind Peer-Review
Submission and publication fees will not be applied to manuscripts submitted to the Thai Journal of Publication Health
after 2-May-2022.