เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2566
ปริญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

International Relations

Exchange Programs & Field Experiences

Exchange Programs

Mahidol TCAS66

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 Admission รับสมัครผ่านระบบของ ทปอ. 7 - 13 พ.ค. 66

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

  • สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
  • เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรก อาจารย์ใจดี วิชาการแน่น นำมาใช้ในชีวิตการงานได้มาก
  • สถานศึกษาที่น่าเรียน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ รถตู้มีเยอะ รถไฟฟ้าผ่าน
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการศึกษาทั่วโลกยอมรับ นักศึกษาที่จบออกไปได้ทำงานระดับประเทศมีผลงานเชิงประจักษ์ คณาอาจารย์มีความรู้มีชื่อเสียง สถานที่หมาะสม
  • เป็นคณะที่สนับสนุนด้านวิชาการแก่ทุกองค์กรโดยไม่หวังผลตอบแทน อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนเก่งและดี

สมัครออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All News

Press Release

Read All News

การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning

28 กันยายน 2566

The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายทั้งภาคการศึกษาและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, California State University, Long Beach, USA, PAPRSB Institute of Health Sciences Universiti Brunei Darussalam, Universitas Hasanuddin, Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Read More

นวดแผนไทยประยุกต์

Read More

ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

Read More

บริจาคกับเรา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพียงบริจาคผ่านระบบ E-donation รับสิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี 2 เท่า" ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงสแกน QR Code ผ่านระบบ Application Mobile Banking สามารถดำเนินการได้ทุกธนาคาร

Upcoming Events

28-29 ก.ย.

International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning

08.00 - 16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ต.ค.

Thai Journal of Public Health

Thai Journal Citation Index (TCI) Tier 1 & ASEAN Citation Index
TCI Impact Factor 0.345 (2018)
Double-Blind Peer-Review
Submission and publication fees will not be applied to manuscripts submitted to the Thai Journal of Publication Health
after 2-May-2022.