ข่าวประชาสัมพันธ์| ดูทั้งหมด 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8562
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phie/
Follow us:https://www.facebook.com/PublicHealthInfectiousDiseasesEpidemiology

footer logo